Tillbaka
2019-12-02

Avhandlingens "kappa" - är det en bra metafor?

Det har blivit allt vanligare med sammanläggningsavhandlingar inom det utbildningsvetenskapliga området. En avhandling skrivs inom ramen för en forskarutbildning som normalt är på fyra år. En sammanläggningsavhandling består i normalfallet av 3-4...

Claes Nilholm