Tillbaka
2021-08-30

Kan alla elever i grundskolan nå kunskapsmålen?

I en nyligen publicerad debatt-artikel i Dagens Nyheter av Nyamko Sabuni, Roger Haddad och Arman Teimouri påstås följande: ”Svenska forskare har beräknat att cirka 13–14 procent av eleverna i grundskolan inte har den kognitiva kapacitet som krävs för att...

Claes Nilholm

2021-08-24

Inkludering i förskola och gymnasium

Många menar att Salamanca-deklarationen innebar ett internationellt genombrott för idén om en inkluderande skola. I stället för att ha två delvis skilda skolsystem, ett för ”normala” elever och ett för elever som inte passar in i normen, skulle goda...

Claes Nilholm