Tillbaka
2021-04-19

Teoretisk stigmatisering - ett etiskt dilemma

I den här bloggen vill jag lyfta fram ett etiskt dilemma som sällan, om ens någonsin, identifieras inom ramen för den utbildningsvetenskapliga forskningen. Dilemmat har att göra med det faktum att samhälls- och utbildningsvetenskaplig forskning alltid sätter...

Claes Nilholm

2021-04-04

Får elever i svårigheter i grundskolan det stöd de har rätt till?

Rubrikens fråga besvaras genom en analys i tre steg. I det första steget analyseras Skollagens skrivningar kring särskilt stöd eftersom dessa definierar vilka som har rätt till särskilt stöd. I den andra steget diskuteras dessa skrivningar i relation till...

Claes Nilholm