Tillbaka
2022-06-23

Pendelteorin och särlösningarnas återkomst

Enligt pendelteorin, vilken kan appliceras på en rad områden, går utvecklingen från en punkt, låt oss kalla den A, till en annan punkt B. Där vänder utvecklingen och går tillbaka mot A igen. Den ursprungliga rörelsen kan sedan upprepas igen,...

Claes Nilholm

2022-05-16

När vi blir redovisningsskyldiga

I sociala sammanhang kan vi känna att vi blir redovisningsskyldiga. Detta blir speciellt tydligt vid normbrott av olika slag. Vi gör inte det som förväntas eller det som anses rätt och riktigt. Vi hamnar således i en situation där vi blir tvungna att redovisa...

Claes Nilholm

2022-05-03

vetenskaplig impact

Alla forskare vill förmodligen att deras forskning ska ha impact, det vill säga ha påverkan på omgivningen. Först och främst handlar det som forskare om att påverka det vetenskapliga område inom vilket man är verksam. Det kan ske genom att...

Claes Nilholm