Enhetsytor i medarbetarportalen

Enhetsytor är en del av medarbetarportalen vid Uppsala universitet. Medlemmar i en sådan är de som enligt universitetskatalogen hör till angiven organisatorisk enhet (institution, avdelning eller liknande). Enhetsytan kommer med ett antal samarbetsverktyg. 

Innehåll och funktion

Översiktssida

På översiktssidan visas ett flöde ("feed") av det som händer i enhetsytan.

Blogg

Här kan gruppens medlemmar skapa och kommentera blogginlägg. Man kan välja att prenumerera på händelser här, alltså få e-post när någon skriver ett inlägg.

Forum

Enhetsytorna erbjuder möjlighet till diskussion i form av ett forum. Inlägg kan skapas och kommenteras av alla gruppens användare. För att underlätta och främja kommunikation är enhetsytans diskussionsforum en rak, ohierarkisk lösning som snarare påminner om bloggar än klassiska digitala forum.

Man kan prenumerera på forumhändelser, så att man får e-post när något händer i forumet. 

Dokument

I universitetsmiljö innebär samarbete ofta utbyte av dokument eller möjlighet att jobba på samma dokument tillsammans i grupp. Idag är e-post ofta distributionssättet för filer vilket medför problem som en samlad tjänst för filhantering kan råda bot på.

Medlemmar

Alla som tillhör enheten enligt katalogen/AKKA blir automatiskt medlemmar i enhetsytan. Enhetens katalogansvarige kan exkludera personer från enhetsytan genom en så kallad gruppflagga i AKKA. När en ändring görs i katalogen (t.ex. om någon tillkommer eller försvinner från enheten) ändras medlemslistan automatiskt i medarbetarportalen. 

Supporten kan också lägga till medlemmar utanför organisationen, såväl som att begränsa åtkomsten för enhetsmedlemmar.

Medlemmarna i gruppen visas i dessa kategorier:

  • Medlemmar vid Uppsala universitet - De som har en anställning som visas på webben
  • Övrigt verksamma - De som inte har en anställning som visas på webben.

Kalender och wiki

Två tilläggsfunktioner finns till enhetsytan: kalender och wiki.

Unit-areas in the Staff Portal

Unit-areas are created by an administrator at the IT-department, after a request has been submitted from the unit (for example an institute or department). Everyone who is a member of that unit will automatically become a member of the unit-area.

Dashboard

When on the dashboard you will see a feed of what is happening within the unit-area. General information can be added with pictures, links as bulletlists.

Here members of the group can create and comment on blog posts. You can choose to subscribe to events here, that is, you will receive an email when someone writes a blog post.

Forum

Group-areas provides the opportunity for discussion in the shape of a forum. Every member of the group can create and comment on forum entries. To facilitate and promote communication the forum structure is such that it is straight forward, non-hierarchical solution that resembles blogs rather than a classic digital forum.

You can also subscribe to forum events, by doing this you will receive an email when something happens within the forum.

Documents

When working in an academic environment, collaboration often involves the exchange or the possibility to work on the same document as a group. Today the distribution of files is often handled over email, which might not be the optimal way to handle things. Instead an aggregate solution for file management can tackle this problem quite effectively.

Members

You can see what members are a part of the group under the tab members. The groups owner and administrators can add or remove members. They can also control administrator roles from this list.

News / About us

This page is the "face" of the group to the outside world, where the description is visible for members and non-members alike. From here the owner or administrator of a group-area can change the name and description of the group.

There is also a news function available here.