Informationssidor

Under rubrikerna Min anställning, Stöd och service, Forska, Undervisa och Vårt UU finns information som du kan ha nytta av i ditt jobb. Artiklarna skrivs av en redaktion med representanter från olika områden.

Det går att hitta informationen via menyerna eller genom att söka. Den går att nå även om man inte är inloggad i medarbetarportalen.
 

Har du frågor om innehållet, hör i första hand av dig till den kontaktperson som finns angiven, eller till artikelförfattaren. Om du saknar information som du tycker borde finnas med, kontakta huvudredaktörerna.

Central och lokal information

Det finns universitetsgemensam information, som gäller för hela universitetet, men det kan också finnas lokala tillägg som gäller för till exempel en fakultet, institution eller ett campusområde. Logga in i medarbetarportalen så får du så mycket mer information, t. ex. lokal information som gäller för just dig. (Har du flera anställningar kan du ange vilken du vill se information för. Det gör du vid ditt namn högst upp till höger i MP)

Du kan också välja att se hur informationssidorna ser ut för anställda vid andra enheter/platser genom att välja en enhet/plats via kugghjulet uppe till höger på sidan.

Vill du hjälpa till med att skapa lokala tillägg för t.ex. din institution, kontakta huvudredaktörerna.

Länka till en informationssida

Om du vill länka till en informationssida kan du använda en så kallad permalänk, som kommer att fungera även om sidan flyttas eller får en ny adress. Länken fungerar även om man inte är inloggad i MP.

För att få fram en sidas permalänk, klicka på länkknappen (se bild). Då dyker adressen upp i ett fält, och du kan kopiera den och använda när du skapar länken. Använd alltid sidans permalänk istället för att länka till den adress som du ser i adressfältet!

Vill du länka specifikt till en engelsk version av en sida lägger du till &l=en på slutet av permalänken, exempelvis: https://mp.uu.se/c/perm/link?p=1252638&l=en.

För redaktörer

Här finns hjälpsidorna för dig som är redaktör eller skribent.