Mötesytor

Mötesytor är ett stöd för olika beslutsforum där ledamöterna kan gå in och ta del av mötespunkter och dess handlingar och kan också se vilka punkter som är föreslagna till kommande möten.

Handläggare kan lägga upp ärenden/mötespunkter som förslag till möten. En sekreterare går sedan in och fastställer föredragningslistan.

Funktionaliteten är flexibel och stödjer de flesta typer av möten. Den används idag av allt från Konsistoriet, Rektors beslutssammanträden och fakultetsnämnder till olika arbetsutskott.

Till vänster hittar du information om vad du kan göra som Handläggare, Ledamot respektive Administratör. Under de respektive rollerna hittar du kapitel om de olika funktionerna som är relevanta för rollen. Dessa kapitel hittar du också som fristående rubriker nedanför rollerna.