Skapa en enhetsyta

Till skillnad från gruppytor, som anställda kan skapa själva, måste enhetsytor skapas av en systemadministratör på begäran från ansvarig för enheten.

En enhetsyta hämtar automatiskt medlemmarna från en organisatorisk enhet. Alla som tillhör enheten blir automatiskt medlemmar. Enhetens katalogadministratör kan undanta vissa personer från medlemskap med hjälp av en "gruppflagga" i AKKA, men kan inte lägga till personer som inte hör till enheten. Behöver ni en samarbetsyta med möjlighet att lägga till och ta bort medlemmar manuellt ska ni istället välja en gruppyta.

För att sätta upp en enhetsyta behövs en ansvarig ägare och tillstånd från den som är ansvarig för enheten (till exempel prefekt om det handlar om en institution). Ägaren måste vara anställd vid den organisatoriska enheten som ska ha samarbetsytan.

Gör så här

Ladda ner ansökningsblanketten, fyll i den på skärmen, skriv ut och skriv under, och skicka till Medarbetarportalen-support/IT-avdelningen. Räkna med att det tar någon vecka innan enhetsytan är igång.

Kom ihåg att ange om ni redan har en gruppyta, som ni vill göra om till en enhetsyta.

Observera att enhetsytan kopplas till en organisatorisk enhet enligt AKKA/katalogen. Det är därför viktigt att namnet anges som det står i katalogen (länken öppnas i nytt fönster).