Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Wiki för grupp/enhetsyta i Medarbetarportalen

Via medarbetarportalens wiki kan du och dina kollegor samarbeta på ett enkelt och smidigt sätt. Här kan ni jobba i samma dokument, bifoga bilagor, se historik och kommentera innehåll – liknande funktionaliteten i Google Docs.

Varje grupp/enhet har sin egen wiki och innehållet är enbart synligt för gruppens medlemmar.

Gruppwikin kan användas på många sätt, exempelvis:

Samarbeten och mindre projekt

En wiki lämpar sig utmärkt för mindre projekt. Här kan gruppen arbeta tillsammans i olika projektdokument, skapa och kommentera innehåll samt följa arbetet via versionshanteraren.

Dagordningar och minnesanteckningar

Det är lätt att skapa undersidor i en wiki. På så vis är wikin ett bra verktyg för anteckningar och dokumentation av olika slag. Sidorna är sökbara, enkla att uppdatera och lättillgängliga för gruppens medlemmar.

Arbetsdokument och manualer

Många grupper och enheter använder wikin för gemensamma dokument som behöver ändras ofta, som exempelvis att-göra-listor, manualer och handledningar.

Resursbibliotek och länksamlingar

Via gruppwikin kan du enkelt ladda upp bilagor och skapa ett resursbibliotek. Du kan också bygga upp en länksamling eller en ordlista.

Rapporter och ansökningar

En gruppwiki kan med fördel användas när flera personer behöver samarbeta kring texter som ska ingå i rapporter och ansökningar.

Planering av undervisning

En wiki kan användas när en lärargrupp planerar sin undervisning eller när kursmaterial författas kollaborativt. Här kan alla i gruppen redigera materialet och länka till olika resurser.

Wiki – hjälptext

Via medarbetarportalens wiki kan du och dina kollegor samarbeta på ett enkelt och smidigt sätt. Här kan ni jobba i samma dokument, bifoga bilagor, se historik och kommentera innehåll – liknande funktionaliteten i Google Docs.

Varje grupp/enhet har sin egen wiki och innehållet är enbart synligt för gruppens medlemmar.

Skapa undersida

Varje wiki-sida kan innehålla valfritt antal undersidor. Sidorna är samlade under rubriken Undersidor.

 1. Öppna wiki-sidan
 2. Klicka på länken Lägg till undersida
 3. Ange sidans titel
 4. Lägg till text, bild etc. i innehållsrutan
 5. Ange vem som har rätt att se sidan (gruppens medlemmar eller gruppens ägare)
 6. Lägg till taggar så att sidan blir lättare att hitta via sökfunktionen
 7. Lägg in länkar till relaterat innehåll, som till exempel blogginlägg, foruminlägg, andra wiki-sidor och dokument
 8. Klicka på knappen Publicera
 9. Under rubriken Undersidor visas nu länken till din nya undersida

 

Skapa fristående sida

Om du inte vill att sidan ska finnas med under rubriken Undersidor kan du skapa en wiki-sida via fliken Alla sidor.

 1. Öppna fliken Alla sidor
 2. Klicka på knappen Lägg till sida
 3. Fyll i information om sidan
 4. Klicka på Publicera

 

Länk till sida

Det går att lägga in en länk till en wiki-sida. Detta kan vara användbart om du vill länka till en wikisida direkt i texten.

 1. Öppna en wiki-sida och välj Redigera
 2. Klicka på ikonen Källa
 3. Klistra in [[Namnet på sidan]]
 4. Klicka på Publicera
 5. Nu är namnet en länk till sidan

Lägg till och formatera innehåll

En wikisida kan innehålla texter, bilder, länkar, tabeller, listor etc. Innehållet kan enkelt formateras med hjälp av wiki-sidans inbyggda texteditor.

Du kan också att använda dig av en speciell wiki-syntax för att formatera text, lägga in länkar etc. Tänk på att du måste klicka på ikonen Källa för att lägga in egen syntax – annars visas den inte korrekt. Syntaxhjälp finns till höger om texteditorn.

 • Klicka på Redigera för att arbeta med innehållet på sidan.
 • Klicka på Publicera för att spara ändringarna.

 

Formatera text

 1. Skriv in och markera texten
 2. Välj formatering genom att klicka på någon av de tillgängliga ikonerna, exempelvis B för fet stil. Du kan också välja rubrikstorlek.
 3. Klicka på knappen Förhandsvisa längst ner på sidan för att se dina ändringar.
 4. När du är nöjd klickar du på Publicera

 

Lägg till länk

 1. Markera texten som ska bli en länk
 2. Klicka på länk-ikonen
 3. Fyll i adressen (URL) till webbsidan
 4. Klicka på OK

 

Infoga bild

 1. Placera markören där du vill ha bilden
 2. Klicka på bild-ikonen
 3. Klicka på knappen Bläddra på server…
 4. Klicka på knappen Bläddra
 5. Välj bild på din dator och ladda upp den
 6. Klicka på knappen Upload
 7. Klicka på den uppladdade bilden
 8. Fyll i en alternativ text
 9. Klicka på OK

 

Skapa tabell

 1. Placera markören där du vill ha tabellen
 2. Klicka på tabell-ikonen
 3. Ange antal rader och kolumner
 4. Klicka OK

 

Skapa lista

 1. Skriv in listans olika punkter och markera dessa
 2. Klicka på list-ikonen

 

Bifoga bilaga

Du kan infoga valfritt antal bilagor till en wiki-sida.

 1. Klicka på länken Bilagor vid rubriken Undersida eller öppna fliken Bilaga (synlig i redigeringsläge)
 2. Klicka på knappen Lägg till bilaga
 3. Välj dokument på din dator
 4. Klicka på Spara

 

Relaterat innehåll

Under Relaterat innehåll kan du lägga in länkar till blogginlägg, foruminlägg, dokument etc. som visas på wiki-sidan.

 1. Öppna en wiki-sida och välj Redigera
 2. Klicka på Välj och välj typ av innehåll:
  • Blogginlägg
  • Foruminlägg
  • Artikel
  • Wiki-sida
  • Dokument
 3. Nu visas en lista med valbara poster
 4. Klicka på knappen Välj till höger om innehållet du vill infoga
 5. Klicka på Publicera

 

Kategorisering av innehåll

Varje wiki-sida kan märkas upp med hjälp av taggar. På så sätt går den lättare att hitta via sökfunktionen i medarbetarportalen. Du kan alltid lägga till och ta bort taggar.

 1. Öppna en wiki-sida och välj Redigera
 2. Skriv in text i rutan för taggar
 3. Klicka på knappen Lägg till

 

Kommentarer

Det går att kommentera innehållet på en wiki-sida. Kommentarerna visas längst ner på sidan.

Lägg till kommentar

 1. Klicka på Lägg till kommentar (Om det inte finns några kommentarer klickar du på länken Bli först)
 2. Skriv in din kommentar i rutan
 3. Klicka på Spara

TIPS! Det går att prenumerera på kommentarer. Du får då ett mejl när någon skriver en kommentar.

Konvertera wiki-sida till annat format

Det går att konvertera/exportera innehållet i en wiki-sida till DOC, ODT, PDF, RTF, SWX och TXT.

 1. Öppna en wiki-sida och välj Redigera
 2. Klicka på Detaljer
 3. Välj format genom att klicka på ikonen för resp. format, exempelvis pdf
 4. Välj att spara ner sidan på din dator

 

Rättigheter

Det går att ändra rättigheterna för olika wiki-sidor så att exempelvis endast gruppägaren får redigera aktuell sida.

 1. Öppna en wiki-sida och välj Redigera
 2. Klicka på Detaljer
 3. Klicka på Rättigheter vid Avancerade åtgärder
 4. Här kan du ställa in vad gruppmedlemmarna ska få göra på wiki-sidan
 5. Kryssa ur rutan för Update för gruppmedlemmar om du inte vill att de ska kunna redigera wiki-sidan.

Historik

Så fort innehållet på en sida uppdateras sparas en ny version och wiki-sidans flik Historik där du kan se vad som har hänt, jämföra olika versioner och återställa till en tidigare version.

 1. Öppna en wiki-sida och välj Redigera
 2. Klicka på fliken Historik
 3. Här visas all aktivitet som förekommit
 4. Klicka på fliken Versioner om du vill jämföra olika versioner eller backa till en tidigare version.

Notifieringar av ändringar

Uppdateringar på en wiki-sida visas inte på Medarbetarportalens startsida utan visas endast under fliken Historik i wikin.

TIPS! Om ni vill bli notifierade via e-post om större ändringar har skett kan ni välja att prenumerera på wiki-sidans kommentarer och säga till medlemmarna att skriva en kommentar om de gjort större ändringar.