Gå med i en gruppyta Gå med i en gruppyta

Gå med i en gruppyta

För att kunna delta i en gruppyta måste du vara medlem där. Du kan bli medlem på ett par olika sätt:

  • Gruppytans ägare eller administratör lägger till dig som medlem
  • Du ansöker om medlemskap, och en ägare/administratör godkänner

Mina grupper

Om du är medlem i en gruppyta ser du den medarbetarportalen. Gå till mp.uu.se och på Startsidans mellersta kolumn ser du Grupper. Här listas de grupper du är medlem i, klicka på Visa fler, så visas enhetsytor, gruppytor och mötesytor du är med i. Med kugghjulet på menylisten kan du flytta upp genvägar till grupperna att visas på Startsidan, den har plats för tre genvägar.

Hitta en grupp att gå med i

Via valet Hitta grupper underst, om du klickat på kugghjulet kan du söka ut gruppytorna  och söka medlemskap i dem.

Man kan söka ut alla grupper genom att ställa markören i sökrutan och klicka på Enter.

Filtrera listan genom att skriva i sökrutan längst upp.

I listan visas de grupper som stämmer överens med din filtrering. Du ser vilka du redan är medlem i och du kan ansöka om medlemskap. Vill du veta mer om gruppen, klicka på gruppens namn så kommer du till dess presentationssida (där du också kan ansöka om medlemskap). 

När du har ansökt om medlemskap får gruppens ägare/administratörer information om det, och kan godkänna (eller avslå) din ansökan.

Gå ur grupp

På gruppens medlemssida finns knappen Lämna grupp, som du använder om du vill gå ur en grupp. Knappen finns även på sidan Nyheter/Om oss (gäller ej gruppägare eller -administratörer).