User Segment Content Display User Segment Content Display

Tillverka din egen senap!

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Nobelpristagare föreläser i Uppsala den 13 december

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Kom och debattera om arbetsmarknaden för nyanlända!

Operation Info Operation Info

Driftinformation

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Hur tillsätts en rektor?

Rektors mandatperiod går ut 31 december 2017. Konsistoriet har beslutat att inleda en öppen rekryteringsprocess för att tillsätta en rektor och prorektor från och med 1 januari 2018. Läs mer om rekryteringsprocessen på www.uu.se