Display My News Portlet

News

Tue Jul 11 11:03:00 CEST 2017

Återbruket säljer ut kontorsmöbler

Inom ramen för Återbruksprojekt Segerstedt kommer en mängd möbler från förvaltningen att övertas av institutioner och avdelningar vid universitetet. Resterande möbler kan nu alla universitetets medarbetare köpa för privat bruk.

Wed Jun 28 13:02:00 CEST 2017

Lönerevision 2017

Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna är nu överens om tidsplanen för nästa lönerevision som innebär att nya löner kommer att betalas ut i februari 2018. De nya lönerna gäller från och med den 1 oktober 2017.

Tue Jun 20 16:16:00 CEST 2017

Three-year operational plan for better planning

Uppsala University’s operational plan, which was approved by the University Board today, is characterised by a more long-term approach and a continued focus on quality and skills supply. For the first time, it has a three-year perspective throughout.

Mon Jun 19 10:04:00 CEST 2017

Mobiltelefoni i EU efter den 15 juni

Från och med den 15 juni 2017 gäller nya regler för roamingavgifter, när man tillfälligt använder mobilen i annat EU-land samt Norge, Island och Lichtenstein.

Thu Jun 15 09:42:00 CEST 2017

Kom och testa en lärplattform!

Uppsala universitet ska byta system för undervisning och ersätta bland annat Studentportalen. I höst behöver vi lärare och administratörer som utvärderar de lärplattformar som är aktuella.

Tue Jun 13 14:28:00 CEST 2017

Fördjupat regionalt samarbete ska stärka Uppsala universitet

Nu undertecknar sex lärosäten en överenskommelse om fördjupat samarbete som ska ge bättre förutsättningar att hitta gemensamma lösningar och samverkansvinster. Avtalet signerades på måndagen av samtliga rektorer på Mälardalens högskola i Västerås.

Thu Jun 08 13:28:00 CEST 2017

Nytt navigeringssystem smyglanseras för medarbetare

Svårt att hitta till ett möte med en kollega på annat campus? Den tiden är förbi, nu finns det en betaversion av ett nytt navigeringssystem som fungerar både inom och mellan campus. Var med och testa navigeringen redan nu för att det ska bli så korrekt som möjligt till lanseringen i höst.

User Segment Content Display User Segment Content Display

Summergreetings!

Web Content Display Web Content Display

Namn som nämns
Pristagare i Karin Westman Bergs anda

Web Content Display Web Content Display

Namn som nämns
Matariki Fellows 2017/18