Blogg i samarbetsytor

Bland funktionerna i samarbetsytorna finns en blogg.

Prenumerera

Du kan få e-post när någon skriver ett blogginlägg genom att klicka på knappen Prenumerera på bloggen

Skriv ett inlägg

Alla medlemmar i gruppen kan skriva blogginlägg genom att klicka på knappen Nytt blogginlägg

När man skriver inlägget kan man formatera texten och lägga in länkar, bilder och filmklipp.

Lägga in en bild

Se separat hjälpsida om bildhantering i blogg- och foruminlägg.

Länka till dokument

Se separat hjälpsida om dokumenthantering i blogg- och foruminlägg.

Lägg in Video

Du kan lägga in Youtube-klipp och filmer från Medfarms mediarkiv

Kategorier

Du kan lägga till nyckelord, "taggar", till ditt blogginlägg så det blir enklare att hitta. Nyckelorden visas i bloggens högerspalt.

Publicera / spara som utkast

För att publicera inlägget direkt, klicka på Publicera.

Vill du jobba vidare med inlägget senare kan du välja Spara som utkast. Ett utkast kan bara du och gruppens administratörer se. Du kan fortsätta jobba med det när du vill genom att klicka på inläggets rubrik när du är på bloggsidan, och publicera när du är nöjd.

Redigera inlägget

Den som har skapat inlägget, och gruppens administratörer, kan redigera eller ta bort det. När inlägget visas på översiktssidan måste du först klicka på dess namn för att öppna det, innan du kan redigera eller ta bort det.

Kommentera

Alla i gruppen kan kommentera ett inlägg. Det fungerar likadant som att kommentera ett foruminlägg. Du kan välja Prenumerera på kommentarer, för att få e-post när någon skriver en kommentar.