Villkor för användning av samarbetsytor

En gruppyta kan skapas och ägas av en anställd vid Uppsala universitet. Ytan används för samarbete inom en grupp bestående av minst två medlemmar.

En enhetsyta skapas av IT-avdelningen efter beställning av ägaren och den som ansvarar för enheten. Alla som ingår i enheten blir automatiskt medlemmar i gruppen.

Ägaransvar

Ägaren av en samarbetsyta ansvarar själv för att det som publiceras där inte innehåller uppgifter som kan uppfattas som stötande, kränkande, vara brottsliga enligt brottsbalken och/eller strida mot upphovsrätten. Se Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Ägaren förväntas ha sådan uppsikt över samarbetsytan att den snabbt kan ta bort den typen av uppgifter, både i egna och andras inlägg, i den mån de publiceras. Om ägaren eller någon annan gör ett inlägg som strider mot svensk lag kan ägaren, vid en eventuell rättstvist, personligen bli ansvarig.

Ägaren kan behöva diarieföra sådant innehåll som rör ett ärende eller annan fråga som ankommer på myndigheten och som publiceras i en grupp eller ett forum. Ägaren kan vända sig till registrator vid behov av hjälp (registrator@uu.se).

Tänk även på att man behöver tillstånd från upphovsrättsinnehavare om man vill publicera material som omfattas av upphovsrätt (bilder, artiklar, m.m.).

Ägaren måste ingå som medlem i gruppen, och vara anställd vid Uppsala universitet (ej "övrigt verksam").

Inaktivering

Om innehållet på en samarbetsyta inte uppdaterats på 7 månader kommer den inaktiveras, efter påminnelse till ägare och administratörer 1 månad i förväg. Ägaren kan återaktivera samarbetsytan inom 2 år efter senaste uppdateringen av innehåll. Efter 2 års inaktivitet tas ytan med innehåll automatiskt bort.

Dokument

Till samarbetsytan kan dokument, som inte är större än 100 MB, laddas upp. Grupper kan lagra totalt c:a 10 GB kostnadsfritt. Dessa storlekar gäller initialt, men eftersom medarbetarportalen är under utveckling kommer kommer vi att analysera användningen för att kunna erbjuda en lösning som fyller de faktiska behoven.

Tjänsten är avsedd för dokument såsom textdokument, kalkylblad och presentationer. Det pågår en utredning kring möjligheten att utöka tjänsten till att hantera även andra typer av filer, såsom mediafiler och tyngre forskningsdata.

Säkerhet

I den säkerhetsgenomgång som genomförts då tjänsten tagits fram, har vi kommit fram till att tjänsten ska erbjuda ett högt säkerhetsskydd (på skalan Basnivå/Hög nivå/Särskilda krav). Det innebär bland annat att all kommunikation är krypterad och att tjänsten vid allvarliga störningar ska kunna återupptas inom 24 timmar. För innehåll som kräver ett starkt skydd rekommenderar vi att ett särskilt ställningstagande görs innan innehållet läggs upp på en gruppyta. Kontakta gärna oss på supporten så hjälper vi er med detta.