Alla medlemmar i en samarbetsyta kan skapa nyheter. Nyheterna visas på gruppens startsida och på sidan Nyheter/Om oss.

Prenumerera på nyheter från en grupp som du inte är med i

Startsidans flöde visar nyheter från de grupper du är med i, men du kan också se utvalda nyheter även från andra grupper.

För att prenumerera på nyheter från en grupp du inte är med i: Gå till gruppens öppna sida (som du hittar via Hitta grupp) och välj att prenumerera så ser du de öppna nyheterna från den gruppen i ditt flöde.

Skapa en nyhet

Knapp: skapa nyhet

På samarbetsytans sida Nyheter/Om oss finns en knapp för att skapa en nyhet.

Skärmbild: Publiceringsinställningar

Ange om nyheten enbart ska vara synlig för medlemmar i din samarbetsyta eller om den ska vara öppen även för andra inloggade i MP.

Om du vill att nyheten ska visas först vid ett senare datum kan du ange det, och även när den ska sluta visas på MP:s startsida och gruppens översiktssida. Nyheten är fortfarande sökbar efter att den slutat visas.

Skärmbild: Ladda upp bild

Om du vill använda en bild till din nyhet kan du ladda upp den via knappen Ladda upp bild. Du får då välja en bild, ladda upp den och beskära den till ett fast format. Har du lagt in en bild kan du ta bort den från medarbetarportalen med knappen Ta bort bild.

Skärmbild: Skriv nyhet

Ange rubrik, eventuell ingress och nyhetstext. Texten kan i viss mån formateras. Notera att nyheten kan finnas på både svenska och engelska.

Knapp: Spara utkast

När du har skrivit klart, klicka på Spara utkast.

Nu kan du se hur nyheten kommer att se ut, och kan välja att redigera eller publicera den. Om du har angivit ett publiceringsdatum framgår det av publiceringsknappen. Du kan också låta nyheten vara ett utkast och redigera eller publicera senare.

Redigera en nyhet

Skärmbild: Nyhetslista

Via fliken Om oss / Nyheter kan du se publicerade nyheter, men även de nyheter du har rätt att redigera. Du ser vilka som är utkast eller och vilka som har ett framtida publiceringsdatum. Alla medlemmar kan redigera sina egna nyheter, ägare och administratörer kan även redigera andras.

Genom att klicka på nyheten kommer du till redigeringsläget, där du kan uppdatera text och publiceringsinställningar. Här kan du även radera nyheten via knappen nere till höger.