Skapa eller redigera en artikel

För att skapa en helt ny artikel på en sida, använd knappen Skapa ny artikel och skriv sedan artikelns rubrik och innehåll.

Om du har behörighet både på central och lokal nivå; se till att skapa din artikel på rätt nivå. Centrala, universitetsgemensamma artiklar kan läsas av alla, även utanför universitetet, medan lokala endast nås av inloggade i MP.

Vill du uppdatera en befintlig artikel, klicka på Redigera artikel eller Redigera utkast, om den inte är publicerad.

Det går bra att klistra in text från en annan webbsida men bäst är att tvätta texten innan, så att eventuella fomateringar inte följer med. Klista in som ren text. 

Maxlängd på artikelrubrik är 60 tecken.
Kontrollera namn på innehållsansvarig i rutan som visas under artikeln och är en länk till personens profilsida.
 

Spara/Publicera

När du har skrivit klart sparar du ett utkast av din artikel. Du kan redigera det när du vill. Glöm inte bort att publicera artikeln! 
 

Återgå till tidigare version

När artikeln publiceras skapas en ny version automatiskt. Via knappen Återgå till tidigare version, som finns under artikeln (se bild ovan), kan du direkt välja vilken version du vill se och/eller publicera.
När du hittat rätt version trycker du på spara - eller avbryta om du vill ha kvar den senaste.

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Formatera text

Med hjälp av knapparna ovanför textfältet kan du formatera text på ungefär samma sätt som i en ordbehandlare. Om du klistrar in text kommer den att behålla de formateringar som stöds (t.ex. fetstil och punktlistor), medan andra formateringar rensas bort (t.ex. olika teckensnitt och storlekar).

Knapparna från höger till vänster

Övre raden: Fet | Kursiv | Genomstruken | Nummerlista | Punktlista | Minska indrag | Öka indrag | Vänsterjustera | Centrera | Högerjustera  Citat | Tabell

Undre raden: Teckenformat (normal eller rubrik) | Radera format | Skapa/redigera länk | Ta bort länk | Infoga bild | Ångra | Gör om | Källa (för avancerad redigering) | Helskärmsredigering

Om du är van att använda tangentbordskommandon för format, så kan du använda många av dem även här.

Tabeller

När du klickar på tabellknappen får du upp fönstret för tabellegenskaper.

Som standard kan tabellen sträcka sig över 100 % av kolumnbredden. Vill du ha en tabell som inte sträcker sig över hela bredden kan du använda ett lägre värde, till exempel 50 procent.

Ange hur många rader och kolumner du vill ha.

Låt fältet Höjd vara tomt; höjden anpassas till innehållet.

Notera att valet Justering handlar om tabellens justering i förhållande till annan text, inte innehållet i tabellcellerna.

När du jobbar med innehållet i tabellen kan du skapa en ny rad genom att trycka på Tabb-tangenten när du står i sista cellen. Du kan också högerklicka i tabellen för att (bland annat) ändra format, infoga eller ta bort rader och kolumner.

Infoga länkar, dokument och bilder.

Se separat hjälpsida.