Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Aktivera kalendern

Gruppägaren kan aktivera Kalenderfunktionen. Gå till Nyheter/om oss (längst till höger på Menylisten, under den grå gruppnamnslisten). Till höger under gruppens namn och beskrivningen av gruppen finns två knappar; Ändra gruppinställningar och Funktioner. Öppna Funktioner. Där finns fem olika flikar - klicka på Kalender längst till höger. Klicka sedan på knappen längst ned till vänster, den ska stå på ”On”. Nu är Kalendern aktiverad.

Visa kalendern i ett kalenderprogram

För att visa kalenderhändelserna i det kalenderprogram du använder (t ex Outlook, iCal eller Thunderbird) behöver du först hämta synkroniseringslänken:

  1. Öppna Kalendern, klicka på kalenderikonen på kalendersidans övre högra hörn, kopiera länken och spara den i t.ex. Anteckningar (Notepad).
  2. Gå till Inställningssidan, klicka på Tilläggsfunktioner långt ner på sidan, klicka på Mer information. Klicka på plustecknet Skapa ny nyckel.
  3. Skriv in en kort beskrivning om syftet och klicka på Skapa-knappen
  4. Kopiera nyckeln till t.ex. Anteckningar (Notepad).

För att sedan visa kalendern i ditt kalenderprogram lägger du till en ny internet-/webbkalender med synkroniseringslänken som URL och använder nyckeln som lösenord. OBS! Synkroniseringsintervallet är beroende av ditt kalenderprograms inställningar, och styrs inte från Medarbetarportalen.

För Outlook gör du så här (om du har MS Office 2013):

  1. Klicka på Kalender i den undre menyn i Outlook.
  2. Högerklicka på Mina kalendrar, välj Lägg till kalender, välj Från Internet.
  3. I dialogrutan som öppnas skriver du in synkroniseringslänken du sparade från kalendersidans övre högra hörn.
  4. En dialogruta öppnas där du skriver ditt användarnamn. Som lösenord skriver du nyckeln du sparade från Tilläggsfunktioner, Skapa ny nyckel. Här är det viktigt att du klickar i rutan Kom ihåg detta, så kalendern uppdateras
  5. En dialogruta öppnas där man får frågan om man vill lägga till Internetkalendern i Outlook och prenumerera på uppdateringar. Klicka på Ja.

Kalendern finns nu med i din kalenderlista i Outlook. Du kan välja om kalenderposterna ska visas genom att klicka i bocken bredvid kalenderns namn.

Aktivera wiki i gruppytan