Add Bookmark Groups Portlet

Bildhantering i blogg och forum

I ett blogg- eller foruminlägg kan du visa en bild som finns på webben eller i Medarbetarportalen. Du kan dock inte ladda upp en bild samtidigt som du redigerar blogg- eller foruminlägget, så vill du länka till en bild i Medarbetarportalen måste den först finnas uppladdat i aktuell samarbetsytas dokumentbibliotek. 

Om du vill visa en bild som finns på webben, hoppa över steg 1-4 nedan och ersätt dem med att du kopierar bildens webbadress. 

 1. Ladda upp bilden till grupp- eller enhetsytans dokumentbibliotek (gärna i en särskild mapp för blogg- och forumbilder)
 2. I dokumentbiblioteket, bläddra fram till bilden och klicka på dess namn. 
 3. Bredvid bilden finns ett fält med rubriken "Hämta URL" (se skärmdump nedan)
 4. Klicka på textrutan så att URLen markeras.
 5. Högerklicka och välj Kopiera
 6. Skapa ett nytt blogg- eller foruminlägg alternativt redigera ett befintligt.
 7. Ställ dig i texten där du vill att bilden ska visas.
 8. Klicka på bild-knappen i verktygsfältet.
 9. Klistra in bildens adress i fältet URL (se skärmdump nedan)
 10. Ange eventuellt anpassad bredd/höjd.
 11. Klicka på OK