Grupp- och enhetsytor

I medarbetarportalen finns två typer av samarbetsytor: gruppytor och enhetsytor. De påminner väldigt mycket om varandra och man kan göra i stort sett samma saker i dem.

Vad är skillnaden?

Skillnaden mellan grupp- och enhetsytor är hur de skapas och hur medlemmarna hanteras. Alla anställda kan skapa gruppytor och välja vilka medarbetare som ska vara med. Enhetsytor skapas av en administratör på IT-avdelningen efter ansökan från enheten (till exempel en institution eller avdelning). medlemskapet baseras på den organisatoriska tillhörigheten - alla som hör till enheten blir automatiskt medlemmar.