Profilsidor vid Uppsala universitet

Alla anställda och andra verksamma vid universitetet presenteras på profilsidor, som man till exempel når via en sökning från www.uu.se eller katalog.uu.se eller från Sökrutan i övre högra hörnet på medarbetarportalen .

Du kan själv påverka en del av den information som visas om dig, och välja om den ska visas både internt och publikt, eller bara internt.

De interna sidorna är synliga för den som är inloggad i universitetets medarbetarportal.

Publika sidor syns för vem som helst och de blir också sökbara via till exempel Google.

Man kan delegera rättigheterna att uppdatera profilsidor på en institution/motsvarande, till exempel till en webbredaktör eller katalogadministratör.

Det är prefekt/motsv som har det formella ansvararet för innehållet på profilsidorna.

För hjälp om de olika delarna i profilsidan, använd menyn till vänster.