Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Om Medarbetarportalen

Medarbetarportalen är ett intranät för anställda vid Uppsala universitet, men det är även åtkomligt för studenter och externa användare.

Syftet med medarbetarportalen är att tillhandahålla relevant information samt att erbjuda en kommunikationsplattform för anställda och deras kontakter.