Gruppytor Gruppytor

Gruppytor i medarbetarportalen

Gruppytor är en del av medarbetarportalen vid Uppsala universitet. Alla UU-anställda kan skapa en gruppyta och bjuda in användare. Gruppytan kommer med ett antal samarbetsverktyg. En gruppytas funktionalitet är densamma för alla användare, och kan inte förändras.

Innehåll och funktion

Översiktssida

På översiktssidan visas ett flöde ("feed") av det som händer i gruppytan. Det här ses även på Startsidan när man är inloggad, man behöver inte gå in i gruppytan för att se inlägg. En artikel kan läggas överst med allmän information, bilder och text t ex länkar till filer i dokumentarean som punktlistor .

Forum

Gruppytorna erbjuder möjlighet till diskussion i form av ett forum. Inlägg kan skapas och kommenteras av alla gruppens användare. För att underlätta och främja kommunikation är gruppytans diskussionsforum en rak, ohierarkisk lösning som snarare påminner om bloggar än klassiska digitala forum.

Man kan prenumerera på forumhändelser, så att man får e-post när något händer i forumet. 

Dokument

I universitetsmiljö innebär samarbete ofta utbyte av dokument eller möjlighet att jobba på samma dokument tillsammans i grupp. Idag är e-post ofta distributionssättet för filer vilket medför problem som en samlad tjänst för filhantering kan råda bot på.

Blogg

Här kan gruppens medlemmar skapa och kommentera blogginlägg. Man kan välja att prenumerera på händelser här, alltså få e-post när någon skriver ett inlägg.

Kalender och Wiki
Två tilläggsfunktioner finns till gruppytan: kalender och wiki. 

Medlemmar

Under fliken Medlemmar kan du se vilka som är med i gruppen. Gruppens ägare och administratörer kan lägga till och ta bort medlemmar eller hantera administratörsroller från denna lista. Både studenter, anställda och externa medlemmar kan bjudas in till gruppytorna.

Nyheter / Om oss

Den här sidan är gruppens öppna sida, där beskrivningen är synlig även för de som inte är medlemmar. Gruppytans ägare eller administratör kan härifrån ändra namn och beskrivning.

Här finns också en nyhetsfunktion.