Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Integritetsinställningar för profilsidor

Du kan själv bestämma om den information du lägger ut på profilsidan ska vara synlig både på den interna och på den publika profilsidan eller bara internt (för medarbetare inloggade i portalen). Det som ligger på den publika profilsidan blir synligt för "hela världen" och blir därmed indexerat och sökbart i till exempel Google.

Exempel på integritetsinställningar

Integritet på internet

Att lägga upp ett fotografi på dig själv på profilsidan är alltid frivilligt. Tänk på att den personinformation du publicerar publikt kan komma att finnas kvar på internet, även om du vid ett senare tillfälle väljer att ta bort eller begränsa visningen av den. Vägledning för publicering av information finns i riktlinjerna för sociala medier. Din profilsida sida, även den begränsade/interna, och informationen som läggs upp på den, betraktas som allmän handling.

Titta gärna på din publika profilsida efter att du gjort förändringar, så du ser vad som visas där.