Delegera rättigheter att ändra profilsidor

Det finns möjlighet för en institution/enhet att delegera rättigheterna för att redigera de anställdas profilsidor till en administratör/redaktör. Tilldelningen av rättigheter sker enligt samma rutiner som för exempelvis katalogadministratörer i Akka, dvs. ansökan sker på en pappersblankett som prefekt (el motsv) skriver under. Blanketten skickas sedan till Applikationsstöd på IT-avdelningen. Blanketten finns på AKKAs webbplats.

Observera dock att varje enskild medarbetare också måste ge sitt medgivande till att administratören/redaktören uppdaterar deras information (för att uppfylla regleringen i Personuppgiftslagen). Detta medgivande hanteras inte centralt utan är upp till varje institution/enhet att ombesörja. Mer information finns hos AKKA.