Skriv meddelande till sekreteraren

När du skapar eller redigerar ett ärende hittar du ett textfält "Meddelande till sekreteraren". Här kan du skriva in meddelanden om t.ex. om du vill ha din punkt tidigt på mötet.

Informationen visas endast för dig som skapat ärendet och för användare med administratörsrättigheter dvs mötessekreteraren.