Lägga till/ändra mötestillfällen

 

Börja med att klicka på Översikt under universitets logga. Nedanför föredragningslistan för nästa möte hittar du en ruta som visar kommande ärenden. Klicka på fliken Möten.

Klicka sedan på Lägg till möte för att skapa ett nytt möte.

För att ändra mötesdetaljer klickar du på Åtgärder och väljer Redigera.