Redigera föredragningslista/dagordning

Börja med att klicka på Översikt under universitets logotyp. Klicka på fliken Redigera dagordning.

När du vill ändra på ärendeordningen så kan du göra det genom att dra ärendet till den önskade placeringen och släppa.

Om du har väldigt många ärenden så kan du skrolla skärmen med hjälp av skrollhjulet på din mus.

Längst ner under alla ärenden hittar du Spara ordning som du klickar på för att spara den nya ordningen.