Publicera minnesanteckningar

Börja med att klicka på Översikt under universitets logga. Nedanför föredragningslistan för nästa möte hittar du en ruta som visar kommande ärenden.

 

Klicka på fliken Möten. Klicka på Ladda upp mötesprotokoll.

Dokumenten sorteras efter omvänd bokstavsordning. Om du döper dem med datumnamn så kommer alltså det senaste att hamna överst.