Läsa dokument

Det finns två sätt att få tillgång till bifogade dokument.

Alt. 1 Klicka på Översikt i övre vänstra hörnet

Om ett ärende innehåller dokument finns en siffra för an

talet dokument vid dokumentsymbolen

   vid ärendet.

Genom att hålla muspekaren över dokumentsymbolen visas dokumentets namn. Klicka på länken för att öppna dokumentet.

 

Alt. 2 Klicka på Översikt i övre vänstra hörnet

Öppna ärendet genom att klicka på ärendemeningen

Längst ned på sidan, under ärendelistan visas nu ärendet som du klickat på.

 

Under rubrik Ärendets dokument finner du bifogade dokument.

Välj Hämta för att ladda ner till din dator.

Välj Visa för att titta på dokumenten i din webbläsare.