Lägga till dokument till ett ärende

Klicka på Översikt längst upp till vänster.

Börja med att leta upp ditt ärende i den undre rutan. För att lättare hitta ärendet kan du sortera listan på t.ex. Handläggare, Mötesdatum eller Ärendemening.

Om du av någon anledning är sent ute dvs efter den tidpunkt då ärenden kan redigeras av handläggare (se Lägga till ett ärende) så får du kontakta sekreteraren som då hjälper dig att lägga in dina handlingar.


Klicka på Åtgärder och välj Redigera.

Klicka på Välj fil och leta därefter upp filen på din dator och klicka på öppna. Klicka slutligen på Lägg till dokument.

För att få rätt ordning bör du döpa filerna med ordningsnummer först. Har du fler än 10 filer måste ordningsnumren vara tvåsiffriga (t.ex. 02).

Strukturen kring vilka dokument som bör finnas med i olika ärenden hittar du på din Mötesyta. Generellt gäller att beslutsdokumentet bör ha nummer 01 ( t.ex. 01 Rektorsbeslut.pdf)