Lägga till ett ärende

Alla användare som har handläggarrättigheter kan lägga upp nya ärenden. Du kan redigera dina egna ärenden och lägga till dokument etc. Du kan dock inte göra detta på andras ärenden.

Du kan ändra dina ärenden och lägga till dokument fram till en viss tid före det möte du kopplat ditt ärende till. Denna "tidsfrist" är olika för varje Mötesyta, läs på den akyuella Mötesytan för mer information. Behöver ditt ärende uppdateras efter denna tidpunkt måste du kontakta sekreteraren för mötet.

Klicka på Översikt i övre vänstra hörnet.

Klicka sedan på "Lägg till ärende".

Du får upp formuläret Lägg till ärende. Fyll i formuläret enligt nedan.

Ärendemening är den mening du vill ska stå i föredragningslistan.

Meddelande till sekreteraren. Här kan du skriva meddelanden som endast visas för dig och sekreteraren för mötet. T.ex. att du vill komma in tidigt på mötet.

Beskrivning är en text som skrivs ut under ärendemeningen i föredragningsistan.

Diarienummer Lägg till ärendets diarenummer enligt formen UFV 2001/1 el UFV-PA 2001/1.

Föredragande fylls i även om det är samma som handläggare. Skriv förnamn och efternamn. Ange titel för föredraganden till rekryteringsärenden t.ex. dekanus professor Torbjörn Andersson.

Handläggare fylls alltid i, förnamn och efternamn

Beredning. Fyll i vilka personer och/eller grupper som du tänker involvera på olika sätt i beredningen. Detta görs för att avdelningschefer etc. ska kunna ta kontakt med handläggaren om de har önskemål om att t.ex. vara med i beredningen.

Expediering. Fyll i hur du planerar att expediera ärendet. Dvs vilka kommer att få information och i förekommande fall var beslutet kommer att publiceras.

Möte. Välj på vilket mötesdatum som du vill att ärendet ska tas upp. Lämna blankt om du inte vet. Val av mötesdatum kan du göra fram till 7 dagar före mötet. Om du av någon anledning är sent ute så får du kontakta sekreteraren som kan lägga in ärendet åt dig. Finns inte önskat möte i listan kontakta sekreteraren för att undersöka om listan bör kompletteras.