Att vara Handläggare i en Mötesyta

Som handläggare anmäler du ditt ärende/dina ärenden. Varje Mötesyta har egna regler kring när ärenden ska anmälas, läs mer på respektive Mötesyta. Du anmäler dina ärenden direkt på mötesytan. Hur du anmäler ärenden kan du läsa under rubriken Lägga till ett ärende

När du blir klar med de dokument du vill lägga fram för mötet bifogar du dem till ditt ärende. Läs mer under Lägg till dokument till ett ärende