Administrera mötesytan

Börja med att klicka på Översikt under universitets logga. Nedanför föredragningslistan för nästa möte hittar du en ruta som visar kommande ärenden.

 

Klicka på fliken Inställningar. Här hittar du de inställningar som du kan göra för din mötessida. Du ser bara 10 inställningsmöjligheter. Längst ner kan du välja att t.ex. visa 75 per sida vilket gör att du ser alla inställningsmöjligheter.

Om inställningen kan vara av/på betyder true att inställningen är på. Alla andra värden betyder att inställningen är av.

 

Inställningar:

Aktivera kommentarer anger om kommentarsfunktionen är påslagen. Då visas antal kommentarer per ärende för alla, även de som inte kan läsa kommentarer.

Från-namn vid mailnotifiering för kommentarer anger avsändaradressen på notifieringsmejl.

Mappnamn mötesprotokoll/minnesanteckningar anger namnet på mappen där minnesanteckningarna läggs. Denna mapp ligger alltid i den mapp där ärendena ligger. Det går bra att använda standardvärdet MeetingProtocols även om det är knackig engelska ;-)

Framförhållning i antal dagar för handläggare anger antal dagar före aktuellt möte som handläggare kan skapa/ändra ärenden.

Framförhållning klockslag i minuter för handläggare anger tillsammans med värdet nedan det klockslag då handläggare senast kan lägga till/ändra ärenden den dag som begränsas av antal dagar som anges av värdet ovan. Det vill säga om antal dagar är 7, klockslag i minuter 00, klockslag i timmar 12 så kommer handläggarna kunna lägga till/ändra ärenden fram till 12.00 tisdagen veckan före ett möte som ligger på en tisdag. Tidpunkten (12.00) ändras inte av mötets starttid. Om däremot mötet flyttas till en annan dag så ändras deadlinen.

Framförhållning klockslag i timmar för handläggare. Se ovan.

Mappnamn mötesprotokoll/minnesanteckningar anger den mapp på servern som mötesprotokollen placeras i. OBS - ändra inte!.

På vilken server är portletarna placerade? Anger namnet på servern där portletarna finns. OBS - ändra inte!.

På vilken sida är portletarna placerade? Anger sökvägen till den sidan där portletarna finns. OBS - ändra inte!.

Sökväg till mapp för ärenden anger sökvägen till den mapp där alla mötesytans ärendemappar kommer att läggas. OBS uppdatera innan mötesytan börjar användas. Standardvärdet "/Case Home/" ska kompletteras med mötesytans url dvs det som står i url:en efter https://mp.uu.se/group/ t.ex.  https://mp.uu.se/group/omradesnamnd-humsam. Sökvägen ska i detta fall vara: /Case Home/omradesnamnd-humsam/

Visa ärendemening anger om ärendemening ska kunna fyllas i och visas.

Visa beredning anger om beredningsplan ska kunna fyllas i och visas.

Visa beskrivning anger om beskrivning ska kunna fyllas i och visas. Beskrivningen visas i föredragningslistan.

Visa diarienummer anger om diarienummer ska kunna fyllas i och visas.

Visa expediering anger om diarienummer ska kunna fyllas i och visas.

Visa föredragande anger om föredragande ska kunna fyllas i och visas.

Visa handläggare anger om handläggare ska kunna fyllas i och visas.