Att vara administratör i en Mötesyta

Som administratör av mötesytan är det din uppgift att lägga upp mötesdatum, lägga upp protokoll eller minnseanteckningar. Du kan hjälpa handläggare när de behöver hjälp att redigera/ta bort ärenden som de inte kan göra själva pga att tidsfristen har gått ut.

Du kan ändra ordningen på mötespunkter och fastställa föredragningslistan.

Det är också du som konfigurerar mötessidan, ställer in vad som ska visas och hur tätt inpå ett möte handläggarna kan skapa ärenden/ändra ärenden.

Klicka på rubrikerna i menyn till vänster för att läsa mer.