Sidinställningar

Du anger sidans egenskaper då den skapas, men de går också att ändra i efterhand via knappen Sidinställningar.

 • Sidrubriken är viktig för sökmotorer. Maxlängden på rubriken är 60 tecken.
 • Menytitel är det som syns i vänstermenyn.
 • Notera att sidan kan ha olika sidrubrik och menytitel på svenska och engelska. Adressen (URL eller permalänk) är dock densamma.
 • Valet Använd sidans rubrik som menytitel betyder att sidans rubrik kommer att vara det som syns i menyn till vänster. Om rubriken är lång kan det passa bra med en kortare menytitel. Avmarkera i så fall denna ruta, och skriv en egen menytitel.
 • Du kan redigera den sista delen av webbadressen (URL:en). Den blir automatiskt en variant av sidans rubrik, men du kan ändra /korta ner den. Tänk på att använda webbsäkra tecken (godkänt är a-z, 0-9 och bindestreck). Max längd är 30 tecken - en för lång URL godkänns inte av systemet så du ser direkt om du behöver korta av den.
 • Dold från navigeringsmenyn innebär att sidan inte visas i menyn. Se till att det finns en länk till sidan från en annan artikel om du bockar för detta val.
 • Sidan synlig för bestämmer vem som kan se sidan.
  • Alla - helt öppen (även för externa och t.ex. Google) Välj detta i första hand.
  • Alla inloggade - alla som kan logga in i MP kan se sidan (anställda, övriga verksamma, externa, studenter) Används i undantagsfall. Diskutera med airedaktionen@uadm.uu.se om du vill låsa en sida.
  • Inloggade anställda - bara inloggade anställda kan se sidan. Används i princip aldrig.