Avpublicera eller ta bort en sida

Avpublicera

En sida kan tillfälligt avpubliceras. Det gör du med knappen Avpublicera sida uppe till höger.

En avpublicerad sida syns bara i redigeringsläget, och i menyn syns en notering om när den avpublicerades.

Om sidan har undersidor kommer även de att avpubliceras.

För att senare publicera sidan igen, gå till sidan i redigeringsläge och klicka på Publicera sida. Alla undersidor som avpublicerades samtidigt kommer också att publiceras igen.

Om en undersida inte syns i menyn när du publicerar din sida, beror det på att även undersidan är avpublicerad. Publicera i så fall även undersidan.

Det går att flytta en avpublicerad sida i sidstrukturen, men du kan inte lägga in en undersida till en avpublicerad sida.

Ta bort en sida

En sida som ska kastas måste först avpubliceras. Då syns papperskorgen
och man kan kasta sin sida. Notera att även undersidor försvinner när en sida kastas. Ska informationen på undersidorna vara kvar måste undersidorna först flyttas.

Om det finns lokala tillägg på sidorna får du en varning via ett pop up-fönster - du kan inte kasta sidor som har lokala tillägg. Kontakta lokalredaktören och kom överens om var hans/hennes information bör flyttas samt be lokalredaktören att ta bort det lokala tillägget - först då kan du kasta din centrala sida.

När en sida kastas försvinner all information och sidan kan sannolikt inte återställas. Har du kastat en sida av misstag - kontakta supporten via knappen Support/tyck till. Möjligen kan de hjälpa till att återställa en tidigare version av din sida/artikel.