Denna information vänder sig enbart till den som är redaktör för den administrativa informationen i medarbetarportalen. Vill du bli lokalredaktör, kontakta huvudredaktörerna.

 

Info för AI-redaktörer

Här finns information för dig som är redaktör för den administrativa informationen i medarbetarportalen. Det är information som i första hand vänder sig till medarbetare vid Uppsala universitet, men eftersom sidorna är öppna kan även allmänheten ta del av den och den går att hitta via webbsökning. Lokala sidor och artiklar är endast tillgängliga för inloggade i MP.

 

 

Innan du börjar göra några förändringar i informationen måste du vara inloggad och gå in i redigeringsläget (båda dessa ingångar hittar du uppe till höger i fönstret på AI-sidorna).

En AI-sidas olika delar