Web Content Display Web Content Display

Frequently asked questions about co-operation areas

Group-area or Unit-area? What is the difference?

The main difference between a group-area and a unit-area today(spring 2013) is how the members are handled. A unit-area collects its members from an organisation from the university catalogue.

Skillnaden mellan en gruppyta och en enhetsyta är idag (våren 2013) främst hur medlemmarna hanteras. Enhetsytan hämtar medlemmarna från en organisation i universitetskatalogen.

What is the difference between forum, Blog and news?'

There are three different tools for communication within the co-operation areas. We do get a few questions about which should be used for what. Here are a few examples.

Forum

Många till många-kommunikation. Diskussion, frågor och svar. Möjlighet att använda underkategorier. Exempel: Någon ställer frågan "Hur gör ni för att..." och får förhoppningsvis svar från sina kollegor.

Blogg

En till många-kommunikation. Reflektioner, tankar. Möjlighet att märka upp ("tagga") info. Exempel: Ledningsinfo, veckobrev. 

Nyheter

En till många-kommunikation. Presenteras i ett eget flöde. Info som gäller under en begränsad tid. Möjlighet att ange ett framtida publiceringsdatum.  Exempel: Påminnelse om möte, info om vattenavstängning.

I samarbetsytorna finns tre olika verktyg för kommunikation, och vi får en del frågor om vilket som ska användas till vad. Här kommer lite kort information med exempel.

Forum

Många till många-kommunikation. Diskussion, frågor och svar. Möjlighet att använda underkategorier. Exempel: Någon ställer frågan "Hur gör ni för att..." och får förhoppningsvis svar från sina kollegor.

Blogg

En till många-kommunikation. Reflektioner, tankar. Möjlighet att märka upp ("tagga") info. Exempel: Ledningsinfo, veckobrev. 

Nyheter

En till många-kommunikation. Presenteras i ett eget flöde. Info som gäller under en begränsad tid. Möjlighet att ange ett framtida publiceringsdatum.  Exempel: Påminnelse om möte, info om vattenavstängning.

Vem kan göra vad?

På medlemssidan ser du vem som är ägare och administratör. Här är en översikt över rollerna.

Vem kan bli medlem?

I dag (våren 2015) kan man bli medlem om man tillhör Uppsala universitet, som anställd, student eller övrigt verksam. Även personer med externkonto kan bli medlemmar.

Hur byter jag gruppägare?

Du som är gruppägare kan höra av dig till supporten genom att trycka på "Support/Tyck till"-knappen, längst ut på till höger på varje sida, så fixar vi det! Tänk på att den nya gruppägaren måste vara medlem i gruppen, och acceptera villkoren för gruppägare.

Fler frågor?

Vi vill gärna bygga på den här sidan med mer information. Kontakta oss via Support/Tyck till i högerkanten om du har tips, eller en egen fråga som inte har besvarats här.