Välkommen till hjälpsidorna för medarbetarportalen!

Här finns hjälpsidorna för medarbetarportalen. Behöver du hjälp med något annat, kolla gärna under Stöd och Service här i MP.

Titta efter ett hjälpavsnitt i vänstermenyn.

Hittar du inte det du letar efter kontakta oss.

Felrapporter och förbättringsförslag gällande medarbetarportalen skickas till servicedesk, antingen via e-postadress (servicedesk@uu.se eller via vårt kontaktformulär för vidare hantering. Ange gärna en tydlig ämnesrad av typen "MP förbättringsförslag: XXX", "MP felrapport: XXX" eller liknande.