Central News Navigation Portlet Central News Navigation Portlet

Senaste

Central News List Portlet Central News List Portlet

Nyheter

Tue Mar 28 14:05:00 CEST 2017

Ny Mångfaldsrapport beskriver fördelning utifrån födelsebakgrund

En ny Mångfaldsrapport som ger en helhetsbild av hur universitetets anställda, studenter och doktorander är fördelade utifrån födelsebakgrund är nu klar. Rapporten visar på stora skillnader mellan yrkesgrupper och verksamhetsområden, och när det gäller studenter och doktorander finns det också skillnader mellan vetenskapsområdena.

Mon Mar 20 15:50:00 CET 2017

Forskar Grand Prix: Var med och tävla i bästa presentationen!

Den 29 september arrangerar Uppsala universitet tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet en deltävling av Forskar Grand Prix. Förra året var det SLU som vann deltävlingen, i år hoppas vi förstås på Uppsala universitet!

Mon Mar 20 15:43:00 CET 2017

Campusturné för nya Ladok

Hur påverkas ditt arbete av en ny lärplattform och ett nytt studieadministrativt system, det vill säga nya Ladok? Kom till ett av alla möten på campus under mars och april så får du veta mer.

2017-03-16 12:54:00.0

Öppna ditt hem för internationella medarbetare

Families for International Friendship anordnar många aktiviteter för internationella medarbetare. Föreningen söker nu fler intresserade som vill öppna sina hem för internationella medarbetare.

Tue Mar 14 12:03:00 CET 2017

Förslag på åtta nya konsistorieledamöter

Nu finns förslag på åtta nya konsistorieledamöter, inklusive ordförande, som utses av regeringen. Mandatperioden sträcker sig från 1 maj 2017 till 30 april 2020.

Thu Mar 09 14:08:00 CET 2017

Nytt budgetverktyg ska ersätta UUplus

Den 24 februari avvecklades budgetverktyget UUplus. Budgeten för 2017 var den sista budget som upprättades i verktyget, då ett nytt budgetverktyg kommer att användas från hösten 2017.

Tue Mar 07 07:00:00 CET 2017

Uppdrag att ta fram riktlinjer för uthyrning av lokaler

Efter förra veckans diskussion kring uthyrning av universitets lokaler har rektor gett ett uppdrag till byggnadsdirektör Peter Elenfalk att ta fram ett förslag på nya riktlinjer för uthyrning av lokaler.

Fri Mar 03 15:06:00 CET 2017

Nya ppt-presentationer av universitetet

Nu finns det nya powerpoint-presentationer av universitetet som alla medarbetare kan använda.

2017-03-03 10:25:00.0

Alumnföreläsning med Trita Parsi

Alla intresserade välkomnas till årets alumnföreläsning. Föreläsningen hålls av Trita Parsi, Årets Alumn 2016. Trita Parsi är en svensk statsvetare, författare och grundare av det nationella iransk-amerikanska rådet National Iranian American Council. Föreläsningen hålls på engelska.

Mon Feb 27 10:36:00 CET 2017

Utredningen om oredlighet i forskning överlämnades till ministern

Den 1 januari 2019 föreslås nya bestämmelser börja gälla, i syfte att hantera oredlighet i forskning, enligt förslag från Oredlighetsutredningen, där professor Margaretha Fahlgren är regeringens särskilda utredare.

Thu Feb 23 16:11:00 CET 2017

Varning för mejl med skadlig kod

Nu får många medarbetare e-post som innehåller länkar eller bilagor med skadlig kod. Det är viktigt att inte klicka på länkar eller bilagor man inte känner till, kasta hellre hela brevet.

Fri Feb 17 14:03:00 CET 2017

Bli synlig på webben - uppdatera din profilsida

Att hålla sin profilsida på medarbetarportalen uppdaterad har många fördelar. Du blir till exempel lättare att hitta när någon söker efter dig på webben. Det blir också enklare för personalen i växeln att hänvisa samtal till rätt person och för kollegor att hitta kontakter inom universitetet.

2017-02-17 13:36:00.0

Konsistoriet beslutade om årsredovisning och budgetunderlag

Fortsatt bra utfall i konkurrens om forskningsanslag och söktryck från studenterna. När Uppsala universitet idag behandlade årsredovisningen för 2016 i konsistoriet kunde man konstatera att universitetet fortsätter att utvecklas stabilt.

2017-02-17 09:06:00.0

Oönskade samtal på tjänstemobilen

Ett antal medarbetare har blivit kontaktade av en eller flera okända personer som hävdar att de blivit uppringda från just deras telefon. Det handlar då sannolikt om spoofing, vilket betyder att någon använt en annan persons mobilnummer i nummerpresentationen.

2017-02-16 11:06:00.0

Ombyggnad av Carolina

Under våren 2017 startar ombyggnaden av Carolina Rediviva. Byggperioden väntas bli 18–24 månader.

2017-02-14 11:23:00.0

Dags att se över arbetsordningen

Arbetet med att revidera universitetets arbetsordning inleddes i slutet av januari då en utredningsgrupp tillsattes för att leda arbetet. En första delrapport väntas i början av april

2017-02-13 14:23:00.0

Konsistoriemöte på fredag

Vid sammanträdet den 17 februari kommer konsistoriet att besluta om såväl årsredovisningen 2016 som budgetunderlaget för 2018 - 2020.

2017-02-06 13:40:00.0

Två viktiga enkäter - för medarbetare - att svara på

I början av året genomför enheten för upphandling och inköp två enkätundersökningar. Dels en enkät för att följa upp universitetets upphandlings- och inköpsstöd och dels en enkät för att följa upp informationen om och kvaliteten på resebyråtjänster.

2017-02-02 16:21:00.0

Invigning med EU-parlamentariker och paneldebatt

Nu på fredag arrangeras ett symposium för att inviga statsvetenskapliga institutionens nya lokaler i kvarteret Torget.  Rubriken är ”Det demokratiska samtalet i post-sanningens era”. Alla anställda och studenter hälsas välkomna.

2017-02-01 15:32:00.0

Sverigedemokraterna håller medlemsmöte i Ekonomikum

Sverigedemokraterna har bokat en lokal för att ikväll hålla ett slutet medlemsmöte i Ekonomikum, vilket lett till en del kritiska frågor kring universitetets uthyrningsregler och till skadegörelse i form av klotter.

2017-02-01 10:01:00.0

Information angående tjänsteresor till USA

Från och med den 6 mars gäller nya regler för visum till USA.