Central News Navigation Portlet Central News Navigation Portlet

Senaste

Central News List Portlet Central News List Portlet

Nyheter

Wed Apr 26 10:16:00 CEST 2017

Forskarna på slottet- en ny arena för möte mellan samhälle och akademi

Välkomna till Uppsala slott och tre föreläsningar på temat Uppsalaåsen och vår framtida dricksvattenförsörjning. Forskare från både Uppsala universitet och SLU deltar i detta första arrangemang, som låter forskning, stat, kommun och andra aktörer mötas och diskutera aktuella ämnen.

Tue Apr 25 09:32:00 CEST 2017

Uppgradering av universitetets e-postsystem

Under maj månad uppgraderas universitetets e-postsystem till en modernare version.

Thu Apr 13 11:20:00 CEST 2017

Demonstration av olika system för digital examination

Alla medarbetare och studenter vid universitetet är välkomna till en visning av olika digitala system för examination. Åtta olika system kommer att visas, vid åtta olika tillfällen. Anmäl dig till en eller flera visningar.

2017-04-11 15:35:00.0

Välkommen på basketmatch

Universitetet har ett samarbete med Uppsala Basket och nu bjuder de in de 60 första studenterna/anställda till kommande semifinalmatcher i april.

Tue Apr 11 11:16:00 CEST 2017

Återbruksprojektet: Vem behöver ett skrivbord?

När universitetsförvaltningen, i sommar, flyttar till nya lokaler i Segerstedthuset kommer det att finnas en hel del kontorsmöbler som behöver nya ägare. I mitten av april kommer alla institutioner och avdelningar, via intendenterna, att få tillgång till listor över dessa möbler.

Sat Apr 08 21:13:00 CEST 2017

Tyst minut på måndag klockan 12

Med anledning av terrordådet på Drottninggatan i Stockholm har regeringen utlyst en tyst minut, måndagen den 10 april kl. 12.00, för att hedra terroroffren i Stockholm och andra delar av världen.

Thu Apr 06 17:11:00 CEST 2017

Ris och ros i International Student Barometer

Resultaten från International Student Barometer (ISB), en världsomfattande enkätundersökning, visar att svenska lärosäten ligger mycket bra till i en internationell jämförelse. Uppsala universitet har dock tappat sin position inom vissa områden, jämfört med andra svenska lärosäten.

Thu Apr 06 12:59:00 CEST 2017

Klart med nya ledamöter till konsistoriet

Idag meddelade regeringen vilka externa ledamöter som utsetts till Uppsala universitets styrelse. Ny ordförande från 1 maj blir Gudmund Hernes, tidigare statsråd och välmeriterad professor emeritus från universiteten i Bergen och Oslo. De interna ledamöterna är utsedda sedan tidigare.

2017-04-05 13:21:00.0

Välkommen med anmälan till MOOC

MOOC (Massive Open Online Courses) är öppna för alla och nu startar en ny omgång MOOCar från universitetet. Alla intresserade är välkomna att anmäla sig för att prova på den här inlärningsmodellen, det kostar inget och all undervisning sker via webben.

Wed Apr 05 09:50:00 CEST 2017

Administrativa rutiner - viktigt inför nya Ladok

Innan införandet av IT-systemet nya Ladok vid universitetet, behöver institutionerna se över sina administrativa rutiner. Och det finns mycket information att ta hjälp av, så även en checklista.

Tue Apr 04 14:05:00 CEST 2017

Ny Mångfaldsrapport beskriver fördelning utifrån födelsebakgrund

En ny Mångfaldsrapport som ger en helhetsbild av hur universitetets anställda, studenter och doktorander är fördelade utifrån födelsebakgrund är nu klar. Rapporten visar på stora skillnader mellan yrkesgrupper och verksamhetsområden, och när det gäller studenter och doktorander finns det också skillnader mellan vetenskapsområdena.

Mon Apr 03 16:31:00 CEST 2017

Stöd med anledning av explosionen i Sankt Petersburg

Viktig information till utbytesstudenter och/eller anhörig till utbytesstudenter om det stöd som är tillgängligt med anledning av explosionen i Sankt Petersburg.

2017-03-30 13:53:00.0

Traditionell spikning flyttas till Engelska parken

Den elektroniska spikningen är den enda form av spikning som är obligatorisk. Den traditionella spikningen är helt frivillig. Under den tid som universitetshuset är stängt för renovering har spikningen hittills skett på Carolina Rediviva. Den spikningen flyttas nu till entréhallen i Engelska parken.

2017-03-29 16:31:00.0

Välkommen på basket!

Universitetet har ett samarbete med Uppsala Basket och nu bjuder de in de 100 första studenterna/anställda till kommande kvartfinaler i april.

2017-03-20 15:50:00.0

Forskar Grand Prix: Var med och tävla i bästa presentationen!

Den 29 september arrangerar Uppsala universitet tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet en deltävling av Forskar Grand Prix. Förra året var det SLU som vann deltävlingen, i år hoppas vi förstås på Uppsala universitet!

2017-03-20 15:43:00.0

Campusturné för nya Ladok

Hur påverkas ditt arbete av en ny lärplattform och ett nytt studieadministrativt system, det vill säga nya Ladok? Kom till ett av alla möten på campus under mars och april så får du veta mer.

2017-03-16 12:54:00.0

Öppna ditt hem för internationella medarbetare

Families for International Friendship anordnar många aktiviteter för internationella medarbetare. Föreningen söker nu fler intresserade som vill öppna sina hem för internationella medarbetare.

2017-03-14 12:03:00.0

Förslag på åtta nya konsistorieledamöter

Nu finns förslag på åtta nya konsistorieledamöter, inklusive ordförande, som utses av regeringen. Mandatperioden sträcker sig från 1 maj 2017 till 30 april 2020.

2017-03-09 14:08:00.0

Nytt budgetverktyg ska ersätta UUplus

Den 24 februari avvecklades budgetverktyget UUplus. Budgeten för 2017 var den sista budget som upprättades i verktyget, då ett nytt budgetverktyg kommer att användas från hösten 2017.

2017-03-07 07:00:00.0

Uppdrag att ta fram riktlinjer för uthyrning av lokaler

Efter förra veckans diskussion kring uthyrning av universitets lokaler har rektor gett ett uppdrag till byggnadsdirektör Peter Elenfalk att ta fram ett förslag på nya riktlinjer för uthyrning av lokaler.

2017-03-03 15:06:00.0

Nya ppt-presentationer av universitetet

Nu finns det nya powerpoint-presentationer av universitetet som alla medarbetare kan använda.

2017-03-03 10:25:00.0

Alumnföreläsning med Trita Parsi

Alla intresserade välkomnas till årets alumnföreläsning. Föreläsningen hålls av Trita Parsi, Årets Alumn 2016. Trita Parsi är en svensk statsvetare, författare och grundare av det nationella iransk-amerikanska rådet National Iranian American Council. Föreläsningen hålls på engelska.