Central News Navigation Portlet Central News Navigation Portlet

Senaste

Central News List Portlet Central News List Portlet

Nyheter

Tue Jan 10 11:34:00 CET 2017

Ny e-posttjänst till alla studenter i Office 365

Den 25 januari 2017 får alla studenter vid Uppsala universitet ett Microsoft Office 365-konto inklusive dess e-posttjänst. Det innebär att studenterna får 50 GB utrymme för e-post, fri tillgång till program som Word, Excel och PowerPoint samt 1 TB utrymme för fillagring.

Tue Jan 10 11:15:00 CET 2017

Nytt samarbete mellan svenska och chilenska universitet

Vid en ceremoni i Santiago, Chile i november skrev Uppsala universitet på ett avtal för ett projekt som ska stärka samarbeten inom forskning och utbildning mellan svenska och chilenska universitet. I projektet ingår, förutom Uppsala universitet, även Lunds universitet och Chiles två främsta universitet; Universidad de Chile samt Ponitifcia Universidad Católica de Chile.

Thu Dec 29 11:33:00 CET 2016

Avtal för samarbete med Kina

Uppsala universitet har tecknat ett samarbetsavtal med Southeast University i Nanjing, Kina. Samarbetet kommer främst att handla om utbildning och forskning inom medicin och farmaci och är inbäddat i ett större sammanhang, där ett nytt universitetssjukhus ska byggas

Tue Dec 27 15:46:00 CET 2016

Nominera till 2016 års lika villkorspris

Universitetets Råd för lika villkor delar ut ett pris för framstående insatser för främjande av lika villkor inom universitetet. Studenter och anställda kan, senast den 25 januari, nominera en grupp eller en person som är verksam inom universitetet.

Tue Dec 20 15:00:00 CET 2016

Nästan en halv miljon kronor till lika villkorssatsningar

Uppsala universitet har beslutat att dela ut 430 150 kronor till insatser och granskningar inom lika villkorsområdet.

Wed Dec 14 16:40:00 CET 2016

Rekryteringsprocess för rektor beslutad

Konsistoriet har idag enhälligt beslutat om process och tidsplan för formerna för framtagande av förslag på rektor och utseende av prorektor. Det innebär att en rekryteringsgrupp bildas inom kort för att hålla samman processen.

Mon Dec 12 14:47:00 CET 2016

Rektorsprocessen tas upp på konsistoriet

Remissvaren som inkommit för former för framtagande av förslag till rektor, är ett ärende som tas upp på konsistoriet den 14 december. Dessutom kommer lärdomar för Uppsala universitet av fallet Macchiarini att ventileras.

Mon Dec 12 14:30:00 CET 2016

Sjätte plats för Forskarpodden

Uppsala universitets poddcast ”Forskarpodden" kom på sjätte plats i kategorien Vetenskap och medicin när Sveriges bästa poddcast hade röstats fram.

Thu Dec 08 11:00:00 CET 2016

Brister i doktoranders handledning

Handledare som inte visar doktoranden något intresse. Forskning som används utan att doktoranden angetts som författare. Det är många doktoranders vardag visar UKÄ:s nya rapport Doktorandspegeln.

Wed Dec 07 16:36:00 CET 2016

Två nya Martin H:son Holmdahl-pristagare utsedda

Martin H:son Holmdahl-stipendiet är Uppsala universitets främsta utmärkelse för insatser som främjar mänskliga fri- och rättigheter. I år delas priset ut till Anna-Sara Lind, docent i offentlig rätt och Lindsey Doyle, masterstudent vid institutionen för freds- och konfliktforskning.

2016-12-07 14:46:00.0

Enkät om kurser i engelska för alla medarbetare

En ny enhet vid engelska institutionen, UPE, erbjuder kurser i engelska för medarbetare. Nu finns det möjlighet att svara på en enkät för att ge en tydlig bild av medarbetarnas utbildningsbehov inför nästa års kurser.

Tue Dec 06 10:06:00 CET 2016

Falsk historia om Gustavianum i Huffington Post

För någon månad sedan publicerades en falsk historia i online-tidningen Huffington Post. Ett mumiehuvud som är till salu skulle komma ur Uppsala universitets samlingar. Påståendet är helt felaktigt och universitetet säljer naturligtvis inga mänskliga kvarlevor.

2016-12-05 17:01:00.0

Nytt rektorsråd för forskningsinfrastruktur

Kristina Edström, professor i oorganisk kemi vid Institutionen för kemi - Ångström och prodekanus vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, har utsetts till rektorsråd för forskningsinfrastruktur vid Uppsala universitet. Hon efterträder Joseph Nordgren, seniorprofessor vid institutionen för fysik och astronomi, vars mandatperiod har gått ut.

2016-12-05 11:31:00.0

Arbetet för studenters lika villkor stärks

En nyligen gjord rapport visar att lika villkorsarbetet för studenter behöver stärkas på flera olika sätt. För att göra det satsar man centralt på en utökad stödresurs som placeras vid studentavdelningen.

2016-12-05 10:50:00.0

Linnémedaljör och Rudbeckmedaljörer

Rudbeckmedaljen tilldelas i år forskarna professorerna Sverker Gustavsson, Lena Kjellén och Peter Stoica, medan Linnémedaljen tilldelas professor Hans Ellegren. Medaljerna delas ut vid vinterpromotionen den 27 januari nästa år.

2016-12-02 09:56:00.0

Tyck till om ny lärplattform

Universitetet ska upphandla en ny lärplattform och nu ges det möjlighet för anställda och studenter att tycka till om material som några leverantörer levererat.

2016-12-01 13:41:00.0

Varning för Postnord Phisingmail

PostNord varnar för falska e-postmeddelanden, så kallade ”phishingmail”, där bedragare utger sig för att vara PostNord AB. Klicka inte på någon länk i mejlet, PostNord är inte avsändare.