Central News Navigation Portlet Central News Navigation Portlet

Senaste

Central News List Portlet Central News List Portlet

Nyheter

Fri Feb 17 14:03:00 CET 2017

Bli synlig på webben - uppdatera din profilsida

Att hålla sin profilsida på medarbetarportalen uppdaterad har många fördelar. Du blir till exempel lättare att hitta när någon söker efter dig på webben. Det blir också enklare för personalen i växeln att hänvisa samtal till rätt person och för kollegor att hitta kontakter inom universitetet.

Fri Feb 17 13:36:00 CET 2017

Konsistoriet beslutade om årsredovisning och budgetunderlag

Fortsatt bra utfall i konkurrens om forskningsanslag och söktryck från studenterna. När Uppsala universitet idag behandlade årsredovisningen för 2016 i konsistoriet kunde man konstatera att universitetet fortsätter att utvecklas stabilt.

Fri Feb 17 09:06:00 CET 2017

Oönskade samtal på tjänstemobilen

Ett antal medarbetare har blivit kontaktade av en eller flera okända personer som hävdar att de blivit uppringda från just deras telefon. Det handlar då sannolikt om spoofing, vilket betyder att någon använt en annan persons mobilnummer i nummerpresentationen.

Thu Feb 16 11:06:00 CET 2017

Ombyggnad av Carolina

Under våren 2017 startar ombyggnaden av Carolina Rediviva. Byggperioden väntas bli 18–24 månader.

Tue Feb 14 11:23:00 CET 2017

Dags att se över arbetsordningen

Arbetet med att revidera universitetets arbetsordning inleddes i slutet av januari då en utredningsgrupp tillsattes för att leda arbetet. En första delrapport väntas i början av april

Mon Feb 13 14:23:00 CET 2017

Konsistoriemöte på fredag

Vid sammanträdet den 17 februari kommer konsistoriet att besluta om såväl årsredovisningen 2016 som budgetunderlaget för 2018 - 2020.

Mon Feb 06 13:40:00 CET 2017

Två viktiga enkäter - för medarbetare - att svara på

I början av året genomför enheten för upphandling och inköp två enkätundersökningar. Dels en enkät för att följa upp universitetets upphandlings- och inköpsstöd och dels en enkät för att följa upp informationen om och kvaliteten på resebyråtjänster.

Wed Feb 01 10:01:00 CET 2017

Information angående tjänsteresor till USA

Uppsala universitets resebyrå Lingmerths söker just nu i sina system upp alla de resenärer som bokat resor till USA mellan 31 januari och 31 maj. Alla resenärer kommer att kontaktas av resebyrån och informeras om USA:s nya visumregler.

Mon Jan 30 10:37:00 CET 2017

Nya rutiner gällande rese- och utläggsräkningar

Reseräkningar där kvitton för utlägg inte är inskannade som bilaga kommer från och med nu att skickas tillbaka till medarbetaren för skanning och komplettering. Däremot behöver man inte längre skriva ut sin reseräkning och skicka med internposten om man bara har utlägg utan kvitton, till exempel traktamente.

Mon Jan 23 16:36:00 CET 2017

Platser kvar på stresskurser

Universitetets företagshälsovård, Feelgood, anordnar regelbundet stresskurser för medarbetare och doktorander. Det finns ännu platser kvar på vårens kurser.

Mon Jan 23 16:29:00 CET 2017

Nästa steg inför rektorsvalet

Strax innan jul utsågs alla 65 ledamöter i hörandeförsamlingen till rektorsvalet. Nästa steg är att hörandeförsamlingen nu utsett sex ledamöter att ingå i rekryteringsgruppen.

2017-01-20 15:04:00.0

Varning för falska mejl!

Se upp med mejl med uppmaning att genomföra en betalning som inte går via ekonomisystemet. Spear phishing, d.v.s. försök att få utbetalningar genomförda, ser ut som ett mejl från en kollega, men öppna det inte utan att noga kontrollera avsändarens identitet.

2017-01-18 16:32:00.0

Irene Molina i SVT:s Idévärlden

" Sverige är strukturellt rasistiskt". Det är rubriken på del 6 av 8, i programserien Idévärlden som sänds söndagen den 19 februari kl 20 i SVT2.

2017-01-18 11:24:00.0

Medlen till forskning har ökat

Universitet och högskolor har det senaste decenniet fått väsentligt ökade resurser till forskning. Det visar UKÄ:s kartläggning av deras forskningsfinansiering.

2017-01-17 10:50:00.0

Uppdatera din genväg till Akka

Akkas självbetjäningssida, där man byter lösenord, förnyas måndagen den 27 februari.

2017-01-10 11:34:00.0

Ny e-posttjänst till alla studenter i Office 365

Den 25 januari 2017 får alla studenter vid Uppsala universitet ett Microsoft Office 365-konto inklusive dess e-posttjänst. Det innebär att studenterna får 50 GB utrymme för e-post, fri tillgång till program som Word, Excel och PowerPoint samt 1 TB utrymme för fillagring.

2017-01-10 11:15:00.0

Nytt samarbete mellan svenska och chilenska universitet

Vid en ceremoni i Santiago, Chile i november skrev Uppsala universitet på ett avtal för ett projekt som ska stärka samarbeten inom forskning och utbildning mellan svenska och chilenska universitet. I projektet ingår, förutom Uppsala universitet, även Lunds universitet och Chiles två främsta universitet; Universidad de Chile samt Ponitifcia Universidad Católica de Chile.