Du besöker just nu Medarbetarportalen utan att vara inloggad. Logga in så får du tillgång till dina grupper, nyheter och annat personanpassat material. Logga in Externa användare
Feedback

Central News Navigation Portlet Central News Navigation Portlet

Senaste

Innehållspresentatör Innehållspresentatör

2017-03-07

Uppdrag att ta fram riktlinjer för uthyrning av lokaler

Efter förra veckans diskussion kring uthyrning av universitets lokaler har rektor gett ett uppdrag till byggnadsdirektör Peter Elenfalk att ta fram ett förslag på nya riktlinjer för uthyrning av lokaler.

Nuvarande regelverk kring uthyrning av universitetets lokaler behöver förtydligas och kompletteras. Frågan diskuterades i ledningsrådet under måndagen och inför det mötet hade Peter Elenfalk tagit fram ett underlag och sammanställt de regler som finns inom universitetet, men även tagit fram vad som gäller vid andra lärosäten i Sverige. Underlaget innehåller också en kort sammanfattning av förra veckans händelse.

Läs Peter Elenfalks underlag

Om du inte kan se bilagan, pröva här: Bilaga Peter Elenfalk 170303

Förslaget kommer att gå på intern remiss och det kommer att ges flera tillfällen för diskussion. Förhoppningen är att nya riktlinjer kan finnas på plats någon gång i början av hösten.

 

Birgitta Wilén