Du besöker just nu Medarbetarportalen utan att vara inloggad. Logga in så får du tillgång till dina grupper, nyheter och annat personanpassat material. Logga in Externa användare
Feedback

Central News Navigation Portlet Central News Navigation Portlet

Senaste

Innehållspresentatör Innehållspresentatör

2016-12-27

Nominera till 2016 års lika villkorspris

Lika villkorspriset, 25 000 kronor, delas ut för framstående insatser för främjande av lika villkor inom universitetet. Prissumman får pristagaren använda till ändamål som rör lika villkor inom universitetets verksamhet.

Anställda och studenter vid Uppsala universitet är välkomna att nominera en person eller grupp verksam vid universitetet. Både anställda och studenter kan nomineras.

Exempel på insatser:

  • Insatser för att motverka diskriminering och kränkning
  • Utveckling av normkritisk pedagogik
  • Insatser för rekrytering på lika villkor
  • Ledarskap som främjar lika villkor

Nomineringen ska vara inskickad senast den 25 januari 2017 till likavillkor@uadm.uu.se eller till Ann-Sofie Wigg Bodin.

Information och nomineringsblankett

Pristagaren/pristagarna tillkännages på Lika villkorsdagen den 16 mars 2017.

 

Birgitta Wilén