Du besöker just nu Medarbetarportalen utan att vara inloggad. Logga in så får du tillgång till dina grupper, nyheter och annat personanpassat material. Logga in Externa användare
Feedback

Central News Navigation Portlet Central News Navigation Portlet

Senaste

Innehållspresentatör Innehållspresentatör

2017-03-14

Förslag på åtta nya konsistorieledamöter

Nu finns förslag på åtta nya konsistorieledamöter, inklusive ordförande, som utses av regeringen. Mandatperioden sträcker sig från 1 maj 2017 till 30 april 2020.

De åtta ledamöter inklusive ordförande som utses av regeringen, utses efter förslag från två nomineringspersioner. Sverker Sörlin och Anders Hallberg är förordnade att vara nomineringspersoner för Uppsala universitets konsistorium från 17 november 2016 till och med 13 juni 2019.

Mandatperioden för konsistoriets ledamöter löper ut sista april 2017. Ledamöter ska utses för den nya mandatperioden som sträcker sig 1 maj 2017 –  30 april 2020.

Åtta personer föreslås bli konsistorieledamöter med start 1 maj 2017  - beslut fattas av regeringen i april 2017.

Här finns namnen på de föreslagna personerna

Gunilla Sthyr