Du besöker just nu Medarbetarportalen utan att vara inloggad. Logga in så får du tillgång till dina grupper, nyheter och annat personanpassat material. Logga in Externa användare
Feedback

Central News Navigation Portlet Central News Navigation Portlet

Senaste

Innehållspresentatör Innehållspresentatör

2017-04-13

Demonstration av olika system för digital examination

Alla medarbetare och studenter vid universitetet är välkomna till en visning av olika digitala system för examination. Åtta olika system kommer att visas, vid åtta olika tillfällen. Anmäl dig till en eller flera visningar.

Demonstrationerna är ett led i en marknadsundersökning gällande digitala examinationer och ett stöd i processen att införa ett system för hela universitetet.

Totalt är det åtta olika system som kommer att visas. Visningen med frågestund beräknas ta cirka två timmar.  Antalet platser är begränsat till 100 per tillfälle. Anmälan gör man på respektive länk nedan och det är en fördel om man kan delta i flera visningar.

Efter demonstrationen inbjuds deltagaren att svara på några frågor gällande funktionalitet, användarvänlighet m .m. om det system som presenterats.

Anmäl dig till visning via länkarna nedan:

Gunilla Sthyr