Du besöker just nu Medarbetarportalen utan att vara inloggad. Logga in så får du tillgång till dina grupper, nyheter och annat personanpassat material. Logga in Externa användare
Feedback

Central News Navigation Portlet Central News Navigation Portlet

Senaste

Innehållspresentatör Innehållspresentatör

2017-02-17

Bli synlig på webben - uppdatera din profilsida

Att hålla sin profilsida på medarbetarportalen uppdaterad har många fördelar. Du blir till exempel lättare att hitta när någon söker efter dig på webben. Det blir också enklare för personalen i växeln att hänvisa samtal till rätt person och för kollegor att hitta kontakter inom universitetet.

Alla medarbetare har en profilsida på medarbetarportalen via personalkatalogen.  Där finns det uppgifter om organisatorisk tillhörighet samt adress och telefonnummer, men det finns också många möjligheter att på egen hand fylla på med information och därmed göra sidan mer personlig och sökbar. Att ladda upp en profilbild är ett exempel, att synliggöra de kurser man undervisar på eller att visa en lista över publikationer är andra exempel. Det är också bra att skriva en kort personlig presentation samt att använda sig av nyckelord; enstaka ord som beskriver arbetsuppgifter och kompetens. Det finns även möjlighet att välja om bild och presentation även ska synas i personalkatalogen på den externa webben.

- Det är varumärket Uppsala universitet som är relevant för till exempel Google, vilket gör att innehåll från oss rankas högt i sökresultaten. Därför blir man lättare att hitta om man uppdaterar sin profil på medarbetarportalen än om man till exempel lägger upp en egen hemsida, förklarar Annica Alvén, strateg vid kommunikationsavdelningen.

Vid institutet för bostads- och urbanforskning, IBF, är det många som uppdaterat sina profilsidor med både bild och text. Flera forskare hade redan uppgifter om sig själva och sina forskningsprojekt på en äldre webbsida som lyftes över till medarbetarportalen, men informationen behövde uppdateras och kompletteras. Därför anordnade man workshops där medarbetarna fick möjligheter att komma igång med att formulera presentationer av sig själva.

- Målet är ju att alla ska skriva sina egna presentationer, men visst hjälper jag till så mycket det går. Jag kan inte skriva texterna om respektive forskningsområde, men om forskarna inte har tid att lägga in materialet på profilsidan så ser jag till att det blir gjort, säger informatör Ulrika Wahlberg.

Ett annat mål är att IBF:s medarbetare ska presenteras med en bild. De anlitade därför universitetets upphandlade fotograf istället för att plocka bilder ur personliga album.

- Det ser ju mer seriöst ut när bilderna är enhetliga, tillägger Ulrika Wahlberg.

Irene Molina, prefekt vid IBF, är också angelägen om att medarbetarna fyller i sina uppgifter.

- Vi har ett nationellt uppdrag om att bedriva forskning om boende vilket gör att den tredje uppgiften, att samverka med samhället utanför akademin, är extra viktig för oss. Det är också trevligt att snabbt få en presentation av kollegan förutom kontaktuppgifterna, och ännu trevligare med en bild. Om vi är stolta över det vi gör ska vi visa det utåt tycker jag, säger Irene Molina.

Universitetets växel får många samtal där man efterfrågar olika kompetenser, men där de som ringer inte vet vem som sitter på kunskapen om just det ämnet. Då kommer de personliga beskrivningarna i profilsidorna väl till pass eftersom allt är sökbart för den som är inloggad i medarbetarportalen.

- Telefonisterna i växeln söker mycket information på nätet då vi får frågor från olika håll. Det skulle underlätta vardagen väldigt mycket för oss om alla lägger till sökord på profilsidorna så att vi lättare hittar rätt person, säger Rose-Marie Eversdijk, teamledare för växel och reception.

Berätta vem du är

  • Profilsidorna ger varje medarbetare möjlighet att presentera sig själv i bild och text samt att lägga till publikationer och kurser. Glöm inte att lägga in viktiga nyckelord.
  • Man väljer enkelt om uppgifterna ska synas externt eller bara på medarbetarportalen.
  • Medarbetarportalen lanserades 2011 och har nu cirka 10 000 aktiva användare (anställda och övriga verksamma vid universitetet). Av dessa har drygt 2 000 skrivit en kort presentation och nästan 4 000 har lagt in en profilbild.
  •  Logga in i din profil från Min sida i medarbetarportalen uppdatera din profilsida.

    (Bildtext:) Ulrika Wahlberg, informatör på institutet för bostads- och urbanforskning, har uppdaterat sin profilsida på medarbetarportalen med ett foto och en kort presentation.
Birgitta Wilén