Du besöker just nu Medarbetarportalen utan att vara inloggad. Logga in så får du tillgång till dina grupper, nyheter och annat personanpassat material. Logga in Externa användare
Feedback

Central News Navigation Portlet Central News Navigation Portlet

Senaste

Innehållspresentatör Innehållspresentatör

2016-12-29

Avtal för samarbete med Kina

Uppsala universitet har tecknat ett samarbetsavtal med Southeast University i Nanjing, Kina. Samarbetet kommer främst att handla om utbildning och forskning inom medicin och farmaci och är inbäddat i ett större sammanhang, där ett nytt universitetssjukhus ska byggas

De båda universiteten har kommit överens om att inom en nära framtid tillsammans inrätta en “China-Sweden Medical School of Southeast University”. Samarbetet kommer fram till dess att utvecklas i olika faser och kommer bland annat att innehålla studentutbyten och forskarstudentutbyten samt inrättande av flera olika masterprogram.

China-Sweden Medical School kommer att vara inrymd i det universitetssjukhus som planeras i en ny stadsdel som växer fram i  Nanjing, inspirerade av Hammarby sjöstad. Det nya universitetssjukhuset kommer att byggas efter svensk modell och standard och kommer att bidra med bra förutsättningar för utbildnings- och forskningssamarbeten fram för allt inom de kliniska delarna. Ett svenskt bolag är ansvarigt för projektering och drift av det nya sjukhuset.

Med samarbetet vill Uppsala universitet skapa ett brett samarbete inom utbildning och forskning med en toppmodern Asienbaserad medicinsk facilitet, både för att utveckla kliniska studier och för att nå ut bredare på utbildningsfronten.

Gunilla Sthyr