Du besöker just nu Medarbetarportalen utan att vara inloggad. Logga in så får du tillgång till dina grupper, nyheter och annat personanpassat material. Logga in Externa användare
Feedback

Central News Navigation Portlet Central News Navigation Portlet

Senaste

Innehållspresentatör Innehållspresentatör

2017-04-11

Återbruksprojektet: Vem behöver ett skrivbord?

När universitetsförvaltningen, i sommar, flyttar till nya lokaler i Segerstedthuset kommer det att finnas en hel del kontorsmöbler som behöver nya ägare. I mitten av april kommer alla institutioner och avdelningar, via intendenterna, att få tillgång till listor över dessa möbler.

Återbruk har stora miljömässiga och ekonomiska vinster.  Återbruksprojekt Segerstedt kommer att hantera en hel del kontorsmöbler när universitetsförvaltningen flyttar till nya lokaler i sommar.

En inventering över tillgängliga möbler är gjord; i princip gäller det samtliga större höj- och sänkbara skrivbord samt merparten av kontorsstolar, kontorsmöbelgrupper, bokhyllor m.m. som håller hög kvalitet.

I mitten av april kommer institutioner/avdelningar, via intendenterna på campus, att få listor över tillgängliga möbler.  Därefter kommer de olika enheterna att kunna lämna önskemål om att få överta möbler, som sedan fördelas efter bästa förmåga. Om det under semesterperioden inte finns någon som kan ta emot möblerna på en institution eller avdelning, så kommer de att lagras tillfälligt på BMC

Önskemål om att få överta möbler ska sammanställas institutionsvis, och förmedlas till återbruksprojektet av intendenterna. Verksamheter som inte tillhör ett specifikt campusområde hanteras på annat sätt.

Mer information:

  1. Kontakta intendenten på resp campus
  2. Karolina Kjellberg, miljöchef vid byggnadsavdelningen
 
Gunilla Sthyr