News Category Navigation Portlet

News List Filter Portlet

Kategori

  • Alla (61)
  • Friskvård (1)
  • Universitetsnyheter (61)

Central News List Portlet

Aktuellt för anställda

Tue Jun 19 13:53:00 CEST 2018

Anställningsprocesserna vid universitetet ska utredas

Rektor har beslutat att starta en utredning om hur anställningsprocesserna vid Uppsala universitet fungerar. En slutrapport ska vara färdig under våren 2019.

Universitetsnyheter

Tue Jun 19 11:07:00 CEST 2018

Ny satsning på tio pedagogiska projekt

Tio projekt vid universitetet får sammanlagt 980 000 kronor för att stimulera pedagogisk utveckling och förnyelse inom utbildning. En särskild satsning har gjorts på projekt som bidrar till att utveckla aktiv studentmedverkan och e-lärande.

Universitetsnyheter

Mon Jun 18 10:51:00 CEST 2018

Får mest medel av alla för student- och personalutbyte

För andra året i rad har Uppsala universitet (UU) beviljats mest medel i Sverige för student- och personalutbyten utanför EU (Erasmus+ ICM).

Universitetsnyheter

Fri Jun 15 13:46:00 CEST 2018

Ledningsnytt 10/18

Innehåll: Verksamhetsplanen 2019 – Konsistoriesammanträden – Inför delårsbokslutet – Vetenskaplig kvalitet i samtliga ansökningar – Ny avdelning för forskningsstöd – Dataprogram gör prognoser för väpnade konflikter – Världens bästa universitet – Universitetet i Almedalen

Universitetsnyheter

Fri Jun 15 12:41:00 CEST 2018

Europas universitet i upprop för forskning och innovation

EU-kommissionens förslag till det nionde ramprogrammet för forskning och innovation, som ingår i ny flerårsbudget för år 2021 och framåt, har fått 14 europeiska universitetsnätverk att gå ut i ett gemensamt upprop.

Universitetsnyheter

Thu Jun 14 12:25:00 CEST 2018

Konsistoriet har fastställt verksamhetsplanen för 2019

Konsistoriet har idag fastställt universitetets verksamhetsplan för 2019. I den fastställs uppdrag och anslagsramar för områdesnämnder och universitetsgemensamma funktioner. Uppsala universitet fortsätter att utvecklas och satsar offensivt både inom forskning och utbildning.

Universitetsnyheter

Thu Jun 14 11:24:00 CEST 2018

Humanistiska Teatern fick designpris

Humanistiska Teatern har tilldelats Aluminiumpriset på Swedish Design Awards. Under 2018 har Humanistiska Teatern uppmärksammats flera gånger, tidigare i år mottogs Plåtpriset och byggnaden har även varit nominerat till Årets Bygge.

Universitetsnyheter

Tue Jun 12 14:13:00 CEST 2018

Nå ut med aktiviteter riktade till skola och förskola

Universitetets arrangörer av aktiviteter riktade till skola och förskola kan nu lägga in information i en ny databas. Till exempel evenemang för barn och ungdomar, skräddarsydd fortbildning för lärare och ingångar till spännande skolforskning.

Universitetsnyheter

Tue Jun 12 10:37:00 CEST 2018

Konsistoriesammanträde den 14 juni

Verksamhetsplanen för 2019 ska upp för beslut när konsistoriet sammanträder den 14 juni.

Universitetsnyheter

Mon Jun 11 09:26:00 CEST 2018

Disclaimer i e-postmeddelanden

I samband med att dataskyddsförordningen (ofta kallad GDPR) trädde i kraft den 25 maj i år fick alla utgående e-postmeddelanden från domänen uu.se en s.k. disclaimer i två rader på svenska och engelska.

Universitetsnyheter

Thu Jun 07 15:08:00 CEST 2018

Rektor Eva Åkesson får medalj av Kungen

Kungen har beslutat att tilldela Uppsala universitets rektor Eva Åkesson H.M. Konungens medalj i 12:e storleken i Serafimerordens band.

Universitetsnyheter

Thu Jun 07 15:02:00 CEST 2018

Sju forskare är Matariki Fellows 2018/2019

Samtliga sju forskare vid Uppsala universitet, som ansökt till Matariki Fellows 2018/2019, har beviljats stöd, eftersom deras forskning bedöms hålla ”sådan vetenskaplig kvalitet” och vara av ”sådan strategisk betydelse ”att de rekommenderas finansiellt stöd.

Universitetsnyheter

Thu Jun 07 11:05:00 CEST 2018

Uppsalaalumn leder det första alumnnätverket i Sydafrika

Irshaad Wadvalla är en Uppsalaalumn och han är också den första ordföranden i Sveriges alumninätverk i Sydafrika, ett nätverk som just startat.

Universitetsnyheter

Wed May 30 14:21:00 CEST 2018

Alla reseprofiler hos Lingmerths flyttas

Universitetets avtalade resebyrå, Lingmerths, behöver tillsammans med universitetet flytta alla reseprofiler den 1 juni

Universitetsnyheter

Wed May 30 10:47:00 CEST 2018

Nytt magasin speglar bredden vid universitetet

Nyligen skickades Uppsala universitets magasin ut till politiker, beslutsfattare och chefer. Kring 15 000 alumner och universitetets alla anställda fick också varsitt exemplar. Magasinet går att beställa kostnadsfritt, för att dela ut vid besök och konferenser.

Universitetsnyheter

Tue May 29 11:40:00 CEST 2018

Var med och tävla om bästa presentationen!

Den 24 september arrangerar Uppsala universitet tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet en deltävling av Forskar Grand Prix.

Universitetsnyheter

Mon May 28 13:39:00 CEST 2018

Förslag om samordning av IT-verksamheten vid Uppsala universitet

Vicerektorerna, överbibliotekarien och universitetsdirektören har beslutat att lägga fram ett förslag om att samordna universitetets IT-verksamhet under en gemensam ledning från och med årsskiftet 2019.

Universitetsnyheter

Fri May 25 15:35:00 CEST 2018

30 år i rikets tjänst

Den 22 maj fick 73 medarbetare vid Uppsala universitet ta emot NoR-utmärkelsen för 30 år av nit och redlighet i rikets tjänst.

Universitetsnyheter

Fri May 25 09:28:00 CEST 2018

Uppdaterade riktlinjer för lokaluthyrning

Från och med den 22 maj gäller nya riktlinjer för tillträde och upplåtelse av universitetets lokaler. Jämfört med tidigare är det nu tydligare vilka politiska organisationer som kan beviljas tillträde och hur processen kring uthyrningar ska gå till.

Universitetsnyheter

Wed May 23 14:11:00 CEST 2018

Pedagogiska pristagare 2018 utsedda

2018 års pedagogiska pristagare vid Uppsala universitet undervisar i ämnen kopplade till, konstvetenskap, informatik och media, farmaceutisk biovetenskap och informationsteknologi. Det fria pedagogiska priset tilldelas universitetslektor Orsi Husz vid ekonomisk-historiska institutionen för hennes arbete med doktoranders forskarutbildningsmiljö.

Universitetsnyheter

<
>