News Category Navigation Portlet

News List Filter Portlet

Kategori

  • Alla (87)
  • Friskvård (3)
  • Nomineringar (1)
  • Universitetsnyheter (85)
  • Utlysningar (1)

Central News List Portlet

Aktuellt för anställda

Tue Oct 16 16:42:00 CEST 2018

Medverka i vetenskapsfestivalen SciFest!

Den 7- 9 mars 2019 är det dags igen - för Uppsala universitets största populärvetenskapliga evenemang SciFest. Två dagars aktiviteter för skolorna och en dag öppen för allmänheten. Välkommen att medverka med en workshop eller någon annan aktivitet.

Universitetsnyheter

Mon Oct 15 13:09:00 CEST 2018

Vetenskapsrådets behovsinventering

Under 2017 genomförde Vetenskapsrådet för andra gången en inventering av vilka nya behov av infrastruktur som forskargrupperingar eller ledningar för landets lärosäten identifierat.

Universitetsnyheter

Mon Oct 15 10:55:00 CEST 2018

Framtidsseminarium med inspiration från Nobelpristagare

Föreläsaren Tobias Degsell gästade det första framtidsseminariet som arrangerades i Humanistiska teatern inom ramen för projekt 2050.

Universitetsnyheter

Tue Oct 09 15:14:00 CEST 2018

Känd forskare till seminarium om god forskningssed

John P. A. Ioannidis är professor i medicin och hälsoforskning vid Stanford University men också professor i statistik vid samma universitet. Kanske är han mest känd för sin forskning om "Varför de mest publicerade forskningsresultaten är falska", med över 2.5 miljoner nedladdningar. Nu håller han seminarium om god forskningssed i Uppsala.

Universitetsnyheter

Fri Oct 05 15:28:00 CEST 2018

Viktig information om Ladok

Den 8 oktober 2018 öppnar det nya studiedokumentationssystemet Ladok, som ersätter Uppdok.

Universitetsnyheter

Fri Oct 05 09:46:00 CEST 2018

Dressyrkurs för universitetsanställda

Akademistallet erbjuder dressyrkurs för dig som obehindrat rider hästen i alla gångarter och vill träna på inverkansridning och ryttarens position.

Universitetsnyheter Friskvård

Mon Oct 01 10:43:00 CEST 2018

Nya avtal för inköp

Det finns nu nya avtal för köp av molekylärbiologiska produkter, antikroppar samt tryckta böcker .

Universitetsnyheter

Mon Oct 01 08:59:00 CEST 2018

Dags att anmäla till Vintercyklisten

Nu är det möjligt att ansöka till Vintercyklisten – en utmaning i samarbete med Uppsala kommun. Alla deltagare förbinder sig att cykla en viss sträcka och får i gengäld en vinterutrustning till cykeln.

Universitetsnyheter Friskvård

Wed Sep 26 09:41:00 CEST 2018

Få dagar kvar att föreslå Årets Uppsalastudent 2018

Anders Walls stipendium Årets Uppsalastudent syftar till att främja unga människors insatser vid Uppsala universitet. Alla med anknytning till universitetet kan nominera - sista dag är 28 september.

Nomineringar

Tue Sep 25 15:38:00 CEST 2018

Ge din kommentar till VR:s forskningsöversikter

Nu finns möjlighet att kommentera de förslag till forskningsöversikter för 2019 som Vetenskapsrådet har arbetat fram.

Universitetsnyheter

Wed Sep 19 14:28:00 CEST 2018

Halvårsuppföljning och rektorsprocess på dagens konsistoriesammanträde

Uppsala universitets utveckling under första halvåret 2018 är stabil; antalet helårsstudenter ökar och ekonomin går planenligt. Vid höstens första konsistoriesammanträdde fattade styrelsen beslut om internremiss gällande ett förslag till reglering i arbetsordningen om processen att ta fram förslag på rektor och utseende av prorektor. Styrelsen informerades också om det fortsatta arbetet med revideringen av arbetsordningen.

Universitetsnyheter

Mon Sep 17 15:43:00 CEST 2018

Rektorsprocessen - en punkt för konsistoriet

Konsistoriet har tre viktiga punkter till sammanträdet den 19 september, det första efter sommaren: uppföljning och prognos första halvåret 2018, mottagare av Björkénska priset samt översyn av arbetsordning

Universitetsnyheter

Fri Sep 14 10:18:00 CEST 2018

Nya rutiner för avtal om hantering av personuppgifter

Universitetsdirektören beslutade den 10 september att universitetets mallar ska användas när avtal om hantering av universitetets personuppgifter tecknas.

Universitetsnyheter

Fri Sep 14 09:31:00 CEST 2018

Dags för universitetets personalfest den 26 oktober!

Middag, dans och underhållning med Linda Bengtzing tillsammans med dina kollegor vid universitetet: Den 26 oktober är det återigen dags för årets stora personalfest för alla universitetets medarbetare. Anmälan öppnar den 20 september.

Universitetsnyheter

Sat Sep 01 13:53:00 CEST 2018

Dags att söka till Mentor4Research 2019!

Är du redo att vidga vyerna? Vill du ta din forskning utanför den akademiska världen men vet inte hur? Sök till Mentor4Research! Under närmare ett år får du stöd av en mentor som är verksam utanför akademin.

Utlysningar

Mon Aug 27 10:53:00 CEST 2018

Ny förvaltningslag med en del nyheter

En ny förvaltningslag började gälla från och med den 1 juli 2018, med ny numrering och många bestämmelser som formulerats om och som kan ha fått viss ny innebörd. Det finns även vissa helt nya regleringar.

Universitetsnyheter

Mon Aug 27 10:10:00 CEST 2018

Sök höstens stipendier!

Nu är höstterminens stora kungörelse av stipendier publicerad. Sista ansökningsdag onsdag 12/9 kl 17.00.

Universitetsnyheter

Tue Aug 21 10:15:00 CEST 2018

Hjälp en student med bostad!

Studenterna har kommit till Uppsala och Visby. Många letar bostad. Terminsstarten närmar sig och för många av våra nya studenter är bostadssituationen akut. Uppsala universitet vill därför vädja till alla anställda som har ett extra rum, att hyra ut det till en student!

Universitetsnyheter

Mon Aug 20 08:48:00 CEST 2018

Uttalande med anledning av hedersdoktor Kofi Annans bortgång

I helgen nåddes världen av beskedet att FN:s förre generalsekreterare Kofi Annan somnat in. Mellan 1997 och 2007 var Kofi Annan generalsekreterare för FN. Han hyllas runt om i världen som diplomat och för sina insatser i samband med konflikter.

Universitetsnyheter

Wed Aug 15 13:42:00 CEST 2018

Ministerbesök på Ångströmlaboratoriet

Onsdagen den 15 augusti besökte Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Uppsala universitet. På programmet stod presentation av forskning samt nyheter från regeringen gällande en ny förordning för tekniskt-naturvetenskapligt basår.

Universitetsnyheter

<
>