News Category Navigation Portlet

News List Filter Portlet

Kategori

  • Alla (69)
  • Friskvård (1)
  • Universitetsnyheter (69)

Central News List Portlet

Aktuellt för anställda

Wed Aug 15 13:42:00 CEST 2018

Ministerbesök på Ångströmlaboratoriet

Onsdagen den 15 augusti besökte Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Uppsala universitet. På programmet stod presentation av forskning samt nyheter från regeringen gällande en ny förordning för tekniskt-naturvetenskapligt basår.

Universitetsnyheter

Mon Jul 09 16:08:00 CEST 2018

Universitetet säger upp avtal med Elsevier

Nyligen blev det klart att avtalet med det stora förlaget Elsevier sägs upp. Det beror på skenande kostnader och att förlaget inte avser leva upp till kraven på öppen tillgång till alla artiklar.

Universitetsnyheter

Mon Jul 02 09:01:00 CEST 2018

Oseriösa arrangörer av vetenskapliga konferenser

The International Congress and Convention Association (ICCA), som universitetet är medlem i varnar för oseriösa arrangörer av ”vetenskapliga” konferenser. Det är en ökande trend och i vissa fall blir det inte någon konferens alls, trots betalning, eller så är konferensen av undermålig kvalitet.

Universitetsnyheter

Fri Jun 29 11:37:00 CEST 2018

Nya rutiner för hantering av e-post

Det finns nu nya rutiner för hantering av e-post, beslutade av universitetsdirektör Katarina Bjelke. Beslutet innehåller konkreta riktlinjer om hur e-postsystemet ska användas.

Universitetsnyheter

Fri Jun 29 09:00:00 CEST 2018

Sök medel från Lars Salvius-föreningen

Lars Salvius-föreningen utlyser stipendier till vetenskapliga och populärvetenskapliga författare, översättare och utgivare, vars verk använts, främst kopierats, vid högskolor och universitet. Sista ansökningsdag är den 30 september.

Universitetsnyheter

Thu Jun 28 14:33:00 CEST 2018

Universitetet och Åbo Akademi tecknar samarbetsavtal

Uppsala universitet och Åbo Akademi ingick på onsdagen ett avtal om strategiskt samarbete. Avtalet ska stimulera och utveckla samarbetet mellan de båda lärosätena inom utbildning, forskning och samverkan.

Universitetsnyheter

Thu Jun 28 11:22:00 CEST 2018

Uppstart för projektet Universitetsgemensam IT

Nu har arbetet med universitetsgemensam IT inletts.

Universitetsnyheter

Thu Jun 21 10:03:00 CEST 2018

Ny avdelning för forskningsstöd

För att förbättra forskningsstödet vid Uppsala universitet startas 1 juli 2018 en ny avdelning vid universitetsförvaltningen.

Universitetsnyheter

Tue Jun 19 13:53:00 CEST 2018

Anställningsprocesserna vid universitetet ska utredas

Rektor har beslutat att starta en utredning om hur anställningsprocesserna vid Uppsala universitet fungerar. En slutrapport ska vara färdig under våren 2019.

Universitetsnyheter

Tue Jun 19 11:07:00 CEST 2018

Ny satsning på tio pedagogiska projekt

Tio projekt vid universitetet får sammanlagt 980 000 kronor för att stimulera pedagogisk utveckling och förnyelse inom utbildning. En särskild satsning har gjorts på projekt som bidrar till att utveckla aktiv studentmedverkan och e-lärande.

Universitetsnyheter

Mon Jun 18 10:51:00 CEST 2018

Får mest medel av alla för student- och personalutbyte

För andra året i rad har Uppsala universitet (UU) beviljats mest medel i Sverige för student- och personalutbyten utanför EU (Erasmus+ ICM).

Universitetsnyheter

Fri Jun 15 13:46:00 CEST 2018

Ledningsnytt 10/18

Innehåll: Verksamhetsplanen 2019 – Konsistoriesammanträden – Inför delårsbokslutet – Vetenskaplig kvalitet i samtliga ansökningar – Ny avdelning för forskningsstöd – Dataprogram gör prognoser för väpnade konflikter – Världens bästa universitet – Universitetet i Almedalen

Universitetsnyheter

Fri Jun 15 12:41:00 CEST 2018

Europas universitet i upprop för forskning och innovation

EU-kommissionens förslag till det nionde ramprogrammet för forskning och innovation, som ingår i ny flerårsbudget för år 2021 och framåt, har fått 14 europeiska universitetsnätverk att gå ut i ett gemensamt upprop.

Universitetsnyheter

Thu Jun 14 12:25:00 CEST 2018

Konsistoriet har fastställt verksamhetsplanen för 2019

Konsistoriet har idag fastställt universitetets verksamhetsplan för 2019. I den fastställs uppdrag och anslagsramar för områdesnämnder och universitetsgemensamma funktioner. Uppsala universitet fortsätter att utvecklas och satsar offensivt både inom forskning och utbildning.

Universitetsnyheter

Thu Jun 14 11:24:00 CEST 2018

Humanistiska Teatern fick designpris

Humanistiska Teatern har tilldelats Aluminiumpriset på Swedish Design Awards. Under 2018 har Humanistiska Teatern uppmärksammats flera gånger, tidigare i år mottogs Plåtpriset och byggnaden har även varit nominerat till Årets Bygge.

Universitetsnyheter

Tue Jun 12 14:13:00 CEST 2018

Nå ut med aktiviteter riktade till skola och förskola

Universitetets arrangörer av aktiviteter riktade till skola och förskola kan nu lägga in information i en ny databas. Till exempel evenemang för barn och ungdomar, skräddarsydd fortbildning för lärare och ingångar till spännande skolforskning.

Universitetsnyheter

Tue Jun 12 10:37:00 CEST 2018

Konsistoriesammanträde den 14 juni

Verksamhetsplanen för 2019 ska upp för beslut när konsistoriet sammanträder den 14 juni.

Universitetsnyheter

Mon Jun 11 09:26:00 CEST 2018

Disclaimer i e-postmeddelanden

I samband med att dataskyddsförordningen (ofta kallad GDPR) trädde i kraft den 25 maj i år fick alla utgående e-postmeddelanden från domänen uu.se en s.k. disclaimer i två rader på svenska och engelska.

Universitetsnyheter

Thu Jun 07 15:08:00 CEST 2018

Rektor Eva Åkesson får medalj av Kungen

Kungen har beslutat att tilldela Uppsala universitets rektor Eva Åkesson H.M. Konungens medalj i 12:e storleken i Serafimerordens band.

Universitetsnyheter

Thu Jun 07 15:02:00 CEST 2018

Sju forskare är Matariki Fellows 2018/2019

Samtliga sju forskare vid Uppsala universitet, som ansökt till Matariki Fellows 2018/2019, har beviljats stöd, eftersom deras forskning bedöms hålla ”sådan vetenskaplig kvalitet” och vara av ”sådan strategisk betydelse ”att de rekommenderas finansiellt stöd.

Universitetsnyheter

<
>