News Category Navigation Portlet

News List Filter Portlet

Kategori

  • Alla (27)
  • Friskvård (1)
  • Universitetsnyheter (27)

Central News List Portlet

Aktuellt för anställda

Sat Mar 17 08:11:00 CET 2018

Stort samarbetsprojekt inom hållbar utveckling inleds med Sydafrika

Ett nytt internationellt samarbetsprojekt mellan Sverige och Sydafrika har precis startat. The South Africa – Sweden University Forum, Sasuf, bland det största i sitt slag med sammanlagt 30 universitet involverade. Uppsala universitet är koordinator.

Universitetsnyheter

Fri Mar 16 10:14:00 CET 2018

Extra forskningsanslag till Campus Gotland

Campus Gotland får 8 miljoner kr årligen i förstärkta forskningsanslag för 2018 - 2020. Det ska gå till projekt med inriktning mot mång- och tvärvetenskap, hållbar utveckling samt projekt som innefattar samverkan med regionala aktörer.

Universitetsnyheter

Tue Mar 13 14:23:00 CET 2018

Lika villkorspriset till Michael Thuné

Michael Thuné, professor i teknisk databehandling vid institutionen för informationsteknologi, tilldelas 2017 års lika villkorspris.

Universitetsnyheter

Tue Mar 13 11:00:00 CET 2018

Nya dataskyddsförordningen - få koll på skyldigheterna

Den nya dataskyddsförordningen, som träder i kraft i maj, ställer stora krav på bland annat lagring av personuppgifter. Universitetet anordnar tre informationstillfällen under våren där alla välkomnas att delta.

Universitetsnyheter

Mon Mar 12 13:25:00 CET 2018

Humanistiska teatern prisas för sin plåt

Humanistiska teatern vid Uppsala universitet är en byggnad som redan fått stor uppmärksamhet och nu är det dags igen. Byggnaden har fått Plåtpriset, som delas ut under evenemanget Plåt18. Och det kan bli fler priser.

Universitetsnyheter

Fri Mar 02 09:44:00 CET 2018

Ulf Danielsson - ny stjärna på Dramaten

Professorn i teoretisk fysik, Ulf Danielsson, gör Performance Lecture om universum på Dramaten. Premiär den 10 april.

Universitetsnyheter

Fri Mar 02 09:28:00 CET 2018

Gustaf Adolfsmedaljer i guld och silver

Tre Gustaf Adolfsmedaljer i guld och fyra i silver har tilldelats medarbetare vid Uppsala universitet.

Universitetsnyheter

Thu Mar 01 09:00:00 CET 2018

Lyckad satsning på karttjänst

Karttjänsten Maze Map, som introducerades på universitetet under hösten 2017, har blivit en stor succé. Fler och fler använder systemet och sökningarna har nu passerat 100 000 stycken.

Universitetsnyheter

Wed Feb 28 14:10:00 CET 2018

Nytt avtal för taxitjänster

Uppsala universitet har tecknat avtal med tre taxileverantörer. Avtalen börja gälla den 1 mars 2018 och gäller i tre år framåt. Det går även bra att ringa den gamla leverantören under en övergångsperiod.

Universitetsnyheter

Mon Feb 26 13:06:00 CET 2018

Stora förändringar i kvalitetssäkringssystemet

De två största förändringarna är att UKÄ kraftigt minskar antalet bedömningsgrunder i utbildningsutvärderingarna och att lärosätesgranskningarna får en tregradig bedömningsskala.

Universitetsnyheter

Fri Feb 23 16:56:00 CET 2018

Nytt system för resebokningar

Uppsala universitets upphandlade resebyrå Lingmerths byter tekniskt system för bokningar av flygresor, hotell, tåg m.m. En e-post från resebyrån har redan skickats ut till resenärer som har en profil i det nuvarande systemet.

Universitetsnyheter

Thu Feb 22 10:13:00 CET 2018

Årsredovisning och budgetunderlag visar stabil utveckling

Årsredovisningen för 2017, som igår behandlades i konsistoriet, visar att universitetet fortsätter att utvecklas stabilt. Flera viktiga strategiska satsningar har gjorts under året. I budgetunderlaget till regeringen pekas områden ut där universitetet efterlyser satsningar de kommande åren.

Universitetsnyheter

Tue Feb 20 13:23:00 CET 2018

Ny plan för breddad rekrytering ska öka mångfalden

En ny handlingsplan för breddad rekrytering, 2018 – 2020, har nyligen beslutats av rektor. I det helhetsperspektiv som planen erbjuder, ska studenter med vitt skilda bakgrunder ges bättre förutsättningar att börja studera – och att kunna fullfölja sina studier.

Universitetsnyheter

Fri Feb 16 09:47:00 CET 2018

Dags för årets första konsistoriemöte

Dagordningen för konsistoriet nästa onsdag, den 21 februari, innehåller flera stora beslut; bland annat årsredovisningen, budgetunderlag för 2019 - 2021, anställningsordning samt modell för kvalitetsbaserad resursfördelning.

Universitetsnyheter

Wed Feb 14 13:45:00 CET 2018

Nytt besökssystem för besökare till Segerstedthuset

Nu är det nya besökssystemet i Segerstedthuset igång. Besökssystemets terminaler finns på entréplanet i anslutning till servicecenter.

Universitetsnyheter

Wed Feb 07 13:49:00 CET 2018

Hon ger oss ny kunskap om våra celler

Årets Linné-föreläsare är biologiprofessor Aviv Regev från Broad Institute vid MIT och Harvard, USA. Vilka frågor engagerar henne - och vad innebär svaren för oss människor?

Universitetsnyheter

Tue Jan 30 16:19:00 CET 2018

Nytt rektorsråd för god forskningssed

Från och med februari är Stefan Eriksson, universitetslektor vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Centrum för forsknings- och bioetik, rektorsråd för god forskningssed vid Uppsala universitet.

Universitetsnyheter

Tue Jan 30 14:50:00 CET 2018

Bissen Brainwalk - save the date

Lördagen den 17 mars har du chans att göra skillnad. Häng med på en välgörenhetspromenad till förmån för hjärnforskning.

Universitetsnyheter

Fri Jan 26 16:33:00 CET 2018

Delta i SciFests forskarslam!

Forskarslam är tävlingen där forskare tävlar om att bäst presentera sin forskning på ett populärvetenskapligt sätt under mycket kort tid. Presentationen bedöms utifrån hur den inspirerar och fängslar publiken, och inte utifrån kvaliteten på forskningsresultat.

Universitetsnyheter

Fri Jan 26 10:41:00 CET 2018

Nytt ekonomisystem med fler funktioner

Den 15 januari togs det nya ekonomisystemet RD2018 i bruk. Det är Raindance, men med fler och utökade funktioner. Alla funktioner är ännu inte driftsatta men kommer inom kort.

Universitetsnyheter

<
>