News Category Navigation Portlet

News Category Navigation Portlet är tillfälligt borta.

News List Filter Portlet

News List Filter Portlet är tillfälligt borta.

Central News List Portlet

Aktuellt för anställda

Mon Oct 15 13:09:00 CEST 2018

Vetenskapsrådets behovsinventering

Under 2017 genomförde Vetenskapsrådet för andra gången en inventering av vilka nya behov av infrastruktur som forskargrupperingar eller ledningar för landets lärosäten identifierat.

Universitetsnyheter

Mon Oct 15 10:55:00 CEST 2018

Framtidsseminarium med inspiration från Nobelpristagare

Föreläsaren Tobias Degsell gästade det första framtidsseminariet som arrangerades i Humanistiska teatern inom ramen för projekt 2050.

Universitetsnyheter

Tue Oct 09 15:14:00 CEST 2018

Känd forskare till seminarium om god forskningssed

John P. A. Ioannidis är professor i medicin och hälsoforskning vid Stanford University men också professor i statistik vid samma universitet. Kanske är han mest känd för sin forskning om "Varför de mest publicerade forskningsresultaten är falska", med över 2.5 miljoner nedladdningar. Nu håller han seminarium om god forskningssed i Uppsala.

Universitetsnyheter

Fri Oct 05 15:28:00 CEST 2018

Viktig information om Ladok

Den 8 oktober 2018 öppnar det nya studiedokumentationssystemet Ladok, som ersätter Uppdok.

Universitetsnyheter

Fri Oct 05 09:46:00 CEST 2018

Dressyrkurs för universitetsanställda

Akademistallet erbjuder dressyrkurs för dig som obehindrat rider hästen i alla gångarter och vill träna på inverkansridning och ryttarens position.

Universitetsnyheter Friskvård

Mon Oct 01 10:43:00 CEST 2018

Nya avtal för inköp

Det finns nu nya avtal för köp av molekylärbiologiska produkter, antikroppar samt tryckta böcker .

Universitetsnyheter

Wed Sep 26 09:41:00 CEST 2018

Få dagar kvar att föreslå Årets Uppsalastudent 2018

Anders Walls stipendium Årets Uppsalastudent syftar till att främja unga människors insatser vid Uppsala universitet. Alla med anknytning till universitetet kan nominera - sista dag är 28 september.

Nomineringar

Tue Sep 25 15:38:00 CEST 2018

Ge din kommentar till VR:s forskningsöversikter

Nu finns möjlighet att kommentera de förslag till forskningsöversikter för 2019 som Vetenskapsrådet har arbetat fram.

Universitetsnyheter

Wed Sep 19 14:28:00 CEST 2018

Halvårsuppföljning och rektorsprocess på dagens konsistoriesammanträde

Uppsala universitets utveckling under första halvåret 2018 är stabil; antalet helårsstudenter ökar och ekonomin går planenligt. Vid höstens första konsistoriesammanträdde fattade styrelsen beslut om internremiss gällande ett förslag till reglering i arbetsordningen om processen att ta fram förslag på rektor och utseende av prorektor. Styrelsen informerades också om det fortsatta arbetet med revideringen av arbetsordningen.

Universitetsnyheter

Mon Sep 17 15:43:00 CEST 2018

Rektorsprocessen - en punkt för konsistoriet

Konsistoriet har tre viktiga punkter till sammanträdet den 19 september, det första efter sommaren: uppföljning och prognos första halvåret 2018, mottagare av Björkénska priset samt översyn av arbetsordning

Universitetsnyheter

<
>