News Category Navigation Portlet

News Category Navigation Portlet är tillfälligt borta.

News List Filter Portlet

News List Filter Portlet är tillfälligt borta.

Central News List Portlet

Aktuellt för anställda

Fri Feb 23 16:56:00 CET 2018

Nytt system för resebokningar

Uppsala universitets upphandlade resebyrå Lingmerths byter tekniskt system för bokningar av flygresor, hotell, tåg m.m. En e-post från resebyrån har redan hunnit skickats ut till resenärer som har en profil i det nuvarande systemet.

Universitetsnyheter

Thu Feb 22 10:13:00 CET 2018

Årsredovisning och budgetunderlag visar stabil utveckling

Årsredovisningen för 2017, som igår behandlades i konsistoriet, visar att universitetet fortsätter att utvecklas stabilt. Flera viktiga strategiska satsningar har gjorts under året. I budgetunderlaget till regeringen pekas områden ut där universitetet efterlyser satsningar de kommande åren.

Universitetsnyheter

Tue Feb 20 13:23:00 CET 2018

Ny plan för breddad rekrytering ska öka mångfalden

En ny handlingsplan för breddad rekrytering, 2018 – 2020, har nyligen beslutats av rektor. I det helhetsperspektiv som planen erbjuder, ska studenter med vitt skilda bakgrunder ges bättre förutsättningar att börja studera – och att kunna fullfölja sina studier.

Universitetsnyheter

Fri Feb 16 09:47:00 CET 2018

Dags för årets första konsistoriemöte

Dagordningen för konsistoriet nästa onsdag, den 21 februari, innehåller flera stora beslut; bland annat årsredovisningen, budgetunderlag för 2019 - 2021, anställningsordning samt modell för kvalitetsbaserad resursfördelning.

Universitetsnyheter

Wed Feb 14 13:45:00 CET 2018

Nytt besökssystem för besökare till Segerstedthuset

Nu är det nya besökssystemet i Segerstedthuset igång. Besökssystemets terminaler finns på entréplanet i anslutning till servicecenter.

Universitetsnyheter

Wed Feb 14 09:00:00 CET 2018

Bebisar sökes av logopedprogrammet

Logopedprogrammet vid Uppsala universitet söker föräldrar till barn som i mars-april 2018 blir 6 månader gamla.

Universitetsnyheter

Wed Feb 07 13:49:00 CET 2018

Hon ger oss ny kunskap om våra celler

Årets Linné-föreläsare är biologiprofessor Aviv Regev från Broad Institute vid MIT och Harvard, USA. Vilka frågor engagerar henne - och vad innebär svaren för oss människor?

Universitetsnyheter

Tue Jan 30 16:19:00 CET 2018

Nytt rektorsråd för god forskningssed

Från och med februari är Stefan Eriksson, universitetslektor vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Centrum för forsknings- och bioetik, rektorsråd för god forskningssed vid Uppsala universitet.

Universitetsnyheter

Tue Jan 30 14:50:00 CET 2018

Bissen Brainwalk - save the date

Lördagen den 17 mars har du chans att göra skillnad. Häng med på en välgörenhetspromenad till förmån för hjärnforskning.

Universitetsnyheter

Fri Jan 26 16:33:00 CET 2018

Delta i SciFests forskarslam!

Forskarslam är tävlingen där forskare tävlar om att bäst presentera sin forskning på ett populärvetenskapligt sätt under mycket kort tid. Presentationen bedöms utifrån hur den inspirerar och fängslar publiken, och inte utifrån kvaliteten på forskningsresultat.

Universitetsnyheter

<
>