News Category Navigation Portlet

News Category Navigation Portlet är tillfälligt borta.

News List Filter Portlet

News List Filter Portlet är tillfälligt borta.

Central News List Portlet

Aktuellt för anställda

Wed Aug 15 13:42:00 CEST 2018

Ministerbesök på Ångströmlaboratoriet

Onsdagen den 15 augusti besökte Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Uppsala universitet. På programmet stod presentation av forskning samt nyheter från regeringen gällande en ny förordning för tekniskt-naturvetenskapligt basår.

Universitetsnyheter

Mon Jul 09 16:08:00 CEST 2018

Universitetet säger upp avtal med Elsevier

Nyligen blev det klart att avtalet med det stora förlaget Elsevier sägs upp. Det beror på skenande kostnader och att förlaget inte avser leva upp till kraven på öppen tillgång till alla artiklar.

Universitetsnyheter

Mon Jul 02 09:01:00 CEST 2018

Oseriösa arrangörer av vetenskapliga konferenser

The International Congress and Convention Association (ICCA), som universitetet är medlem i varnar för oseriösa arrangörer av ”vetenskapliga” konferenser. Det är en ökande trend och i vissa fall blir det inte någon konferens alls, trots betalning, eller så är konferensen av undermålig kvalitet.

Universitetsnyheter

Fri Jun 29 11:37:00 CEST 2018

Nya rutiner för hantering av e-post

Det finns nu nya rutiner för hantering av e-post, beslutade av universitetsdirektör Katarina Bjelke. Beslutet innehåller konkreta riktlinjer om hur e-postsystemet ska användas.

Universitetsnyheter

Fri Jun 29 09:00:00 CEST 2018

Sök medel från Lars Salvius-föreningen

Lars Salvius-föreningen utlyser stipendier till vetenskapliga och populärvetenskapliga författare, översättare och utgivare, vars verk använts, främst kopierats, vid högskolor och universitet. Sista ansökningsdag är den 30 september.

Universitetsnyheter

Thu Jun 28 14:33:00 CEST 2018

Universitetet och Åbo Akademi tecknar samarbetsavtal

Uppsala universitet och Åbo Akademi ingick på onsdagen ett avtal om strategiskt samarbete. Avtalet ska stimulera och utveckla samarbetet mellan de båda lärosätena inom utbildning, forskning och samverkan.

Universitetsnyheter

Thu Jun 28 11:22:00 CEST 2018

Uppstart för projektet Universitetsgemensam IT

Nu har arbetet med universitetsgemensam IT inletts.

Universitetsnyheter

Thu Jun 21 10:03:00 CEST 2018

Ny avdelning för forskningsstöd

För att förbättra forskningsstödet vid Uppsala universitet startas 1 juli 2018 en ny avdelning vid universitetsförvaltningen.

Universitetsnyheter

Tue Jun 19 13:53:00 CEST 2018

Anställningsprocesserna vid universitetet ska utredas

Rektor har beslutat att starta en utredning om hur anställningsprocesserna vid Uppsala universitet fungerar. En slutrapport ska vara färdig under våren 2019.

Universitetsnyheter

Tue Jun 19 11:07:00 CEST 2018

Ny satsning på tio pedagogiska projekt

Tio projekt vid universitetet får sammanlagt 980 000 kronor för att stimulera pedagogisk utveckling och förnyelse inom utbildning. En särskild satsning har gjorts på projekt som bidrar till att utveckla aktiv studentmedverkan och e-lärande.

Universitetsnyheter

<
>