News Category Navigation Portlet

News List Filter Portlet

Kategori

  • Alla (13)
  • Universitetsnyheter (13)

Central News List Portlet

Aktuellt för anställda

Wed May 31 17:20:00 CEST 2017

Eva Åkesson till Bryssel för att diskutera forskning och innovation

Hur kan forskning och innovation bli en del av en gemensam vision för EU? Den 1 juni diskuteras den frågan vid ett GuildForum i Bryssel. Rektor Eva Åkesson kommer att vara där och delta i diskussionen.

Universitetsnyheter

Wed May 31 15:39:00 CEST 2017

Stor gemensam satsning på medicinsk teknik invigs

Tekniskt kunnande blir allt viktigare inom sjukvården. Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset blir nu först i landet med att göra en gemensam fakultetsövergripande satsning på ledande medicinsk teknik. Målsättningen är att effektivisera vägen från forskning till innovation och patientnytta.

Universitetsnyheter

Wed May 24 10:20:00 CEST 2017

Lika villkorsperspektiv ska integreras i allt arbete

En ny och reviderad handlingsplan för lika villkor är nyligen beslutad av rektor. Planen beskriver hur arbetet i huvudsak ska bestå av kontinuerliga insatser i det dagliga arbetet samt hur det ska följas upp inom alla universitetets verksamheter.

Universitetsnyheter

Tue May 23 09:50:00 CEST 2017

Stöd med anledning av attacken i Manchester

Viktig information till personal och till utbytesstudenter och/eller anhörig till utbytesstudenter med anledning av attacken i Manchester.

Universitetsnyheter

Fri May 19 14:15:00 CEST 2017

Ny plan för jämställdhetsintegrering

Uppsala universitet ska i sin verksamhet alltid se till att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Den nya planen för jämställdhetsintegrering ska vara känd för alla så att både medarbetare och studenter kan bidra till att den genomförs och följs.

Universitetsnyheter

Thu May 18 08:57:00 CEST 2017

Årets pedagogiska pristagare utsedda

Årets pedagogiska pristagare vid universitetet undervisar i ämnen kopplade till, idé- och lärdomshistoria, juridik, medicin och geovetenskaper. Det fria pedagogiska priset ges till Malin Löfstedt vid teologiska institutionen för hennes engagerade och innovativa arbete med frågor om etisk kompetens inom teologi och lärarutbildning.

Universitetsnyheter

Tue May 16 08:48:00 CEST 2017

Nytt utskriftssystem på väg

Universitetet byter utskriftssystem under sommaren 2017. Korint ersätts med eduPrint som har fler och bättre funktioner.

Universitetsnyheter

Mon May 15 11:38:00 CEST 2017

Information om den pågående ransomware attacken- WannaCry

En ny variant av WannaCry, så kallad ransomware, har drabbat ett flertal länder. Det handlar om en form av skadlig kod som infekterar Windows-system och krypterar filer både lokalt och på delade nätverksytor. Det finns inga rapporter om att universitetet har drabbats.

Universitetsnyheter

Thu May 11 15:07:00 CEST 2017

Ärende angående oredlighet i forskning

I juni 2016 publicerades en vetenskaplig artikel i tidskriften Science, en studie som fick stor uppmärksamhet men som också anmäldes för oredlighet i forskning av en forskargrupp.

Universitetsnyheter

Thu May 11 09:28:00 CEST 2017

Kof17- paneler granskar universitetets forskningsmiljöer

Under två veckor i mitten av maj får universitetet besök av omkring 140 experter som deltar som externa granskare i utvärderingsprojektet ”Kvalitet och förnyelse 2017 (Kof17)”.

Universitetsnyheter

Wed May 10 09:06:00 CEST 2017

Ännu en mandatperiod för de tre vicerektorerna

Rektor har, på förslag från respektive vetenskapsområdes elektorsförsamling, beslutat att utse Torsten Svensson, Stellan Sandler och Johan Tysk, till vicerektorer för ytterligare en treårsperiod - från 1 juli i år till 30 juni 2020.

Universitetsnyheter

Thu May 04 18:01:00 CEST 2017

Stöd med anledning av attackerna i London

Viktig information med anledning av attackerna i London. Universitetets tjänsteman i beredskap följer utvecklingen och inhämtar information.

Universitetsnyheter

Mon May 01 14:37:00 CEST 2017

Museinatt med akrobatik och rysliga berättelser

Välkommen till en gemensam museinatt i Botaniska trädgården, på Gustavianum och i Linnés bostad den 3 juni med början klockan 20.

Universitetsnyheter

<
>